top of page
  • Obrázek autorapLanas

Inelia Benz: Cvičení na zpracování strachu

V souvislosti s předchozím článkem od Inelie přidávám ještě užitečný postup na zpracování strachu o kterém se Inelie zmiňuje jako o největší překážce na cestě vzestupu.

Inelia Benz: Cvičení na zpracování strachu

Toto je cvičení, které osobně užívám při své vlastní práci na vzestupu, a pokládám ho za klíčové. Je to velmi účinný, základní a postupný krok pro rychlou cestu vzestupu. Je to nejen, základ vzestupu, ale i klíčová složka manifestace našich snů v tomto světě 3D.

Rovněž zmírňuje stres a úzkost.

(Možno si ho  namluvit jako nahrávku a cvičit dle ní.)

Toto cvičení můžete dělat kdykoli, když cítíte strach.

Pro nejlepší výsledky je nejlepší dělat ho na klidném nerušeném místě a předem si napsat seznam svých strachů.

Posaďt se nebo se položte s rovnými zády a zavřete oči.

Pomalu a zhluboka se nadechněte do břicha, pak vydechněte, co nejrychleji můžete.

Opakujte pomalý nádech a co možná nejrychlejší výdech.

A ještě jednou se pomalu nadechněte a rychle vydechněte.

Nyní pokračujte v dýchání svým normálním rytmem.

Prociťte své fyzické tělo od hlavy k prstům na nohách, abyste našli energii strachu.

Podívejte se na něj. Pokud ho nemůžete najít, přečtěte si jednu položku na seznamu svých strachů a projděte si opět své tělo.

Jakmile ve svém těle najdete strach, prostě se na něj podívejte.

Neanalyzujte ho, jen se na něj podívejte.

Dovolte mu být zde.

Dovolte mu existovat.

Dovolte mu růst a být.

Může to být fyzické nepohodlí, jako sevření, bolest, umístění energie, anebo skrze myšlenku či emoci to může být jenom emoce strachu.

Jenom se na to dívejte.

Pozorujte to.

Prociťte to.

Dovolte tomu být zde.

A řekněte: „Strachu, vítej zde.“

Vítej zde.

Přivítejte strach a dovolte mu růst.

Nechte ho, aby byl stále větší a větší.

Dovolte mu vyrůst co možná nejvíce.

Dovolte mu, aby se vám projevil.

Ale neanalyzujte.

Prostě nechte přijít cokoliv.

Ať jsou to slova,

myšlenky,

vzpomínky.

Sledujte, zda se to mění v jinou emoci,

nebo mění umístění ve vašem těle.

Ať se projeví cokoliv,  přivítejte to znovu slovy „jsi zde vítána, myšlenko ...

jsi zde vítána, emoce ... slova ... vzpomínky, jsi zde vítán, strachu.“

Jsi zde vítán.

Sledujte to. Pozorujte to.

Nyní si dovolte přijít blíž a přijměte strach, ať se projevil jakkoli.

Dejte mu světlo a lásku a dovolte mu existovat.

Poděkujte mu za jakoukoli práci, kterou pro vás dělal, a že byl s vámi tak dlouho.

Nyní ho propusťte do Jednoty. Dovolte mu, aby šel volně zpět do Zdroje.

Nyní se zhluboka nadechněte.

Při nádechu vdechněte světlo a lásku. Při výdechu naplňte tímto světlem a láskou prostor, kde býval strach.

Nyní prostě dýchejte pomalu a zhluboka.

Vdechujte světlo a lásku, a při výdechu nechejte toto světlo a lásku, aby se šířily do vašeho těla a do vašeho okolí.

Nyní prociťte své tělo od prstů na nohou k hlavě a sledujte, zda tam zbylo něco z toho strachu. Pokud ano, hned zopakujte cvičení. Pokud ne, můžete se podívat na seznam a opakovat cvičení, anebo ukončit tím, že otevřete oči a důkladně se protáhnete.

Opakujte toto cvičení každý den, tak dlouho, až ve vašem životě nebude žádný strach.

42 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page