top of page
  • Obrázek autorapLanas

Anastasie Novych: Pravda, Svoboda, Moudrost...


Pod článkem  A protože jsme se v minulosti z lekcí nepoučili, budeme si je MUSET znovu zopakovat.....  který je na blogu prvopodstata je v komentářích část textu z knihy Sensei ze Šambaly od Anastasie Nových která, jak je psáno v popisu autorky, je jedinečná svým duchovním vlivem. Knihy navíc odhalují tajemná proroctví, která se v poslední době s překvapující přesností začaly naplňovat. Citovaný odstavec jako by mi mluvil z duše....


    ...Proto, že pro Archónty je důležité formovat lidi neschopné samostatně myslet, neschopné najít si souvislosti a konat. Mají zájem o otroky, kterými je možné manipulovat prostřednictvím sdělovacích prostředků, vnucovat jim normy Archóntů – jak mají vypadat, jak se mají chovat a myslet, jakých politických a hmotných zásad se mají držet. Udržují lidi v neustálém strachu z chudoby, z hladu a hmotného strádání, v obavách o vlastní život a zdraví. Člověk začíná věřit, že toto je ten pravý život, že toto je jeho osud.


Ale tak to vůbec není! Člověk je vždy svobodný ve své osobní volbě! Veškeré obavy jsou výsledkem Materiální podstaty, jejího absolutního strachu ze smrti. Jenže každá hmota je smrtelná. To je zákon. Avšak právě v tom spočívá kouzlo člověka, že není jen kouskem hmoty, není otrokem, že se v něm skrývá obrovská duchovní síla, která jej může přeměnit na Člověka Skutečného, na bytost, která je povznesena nad hmotný svět. Osvobodí-li se od lži, pak se osvobodí od hlouposti. Poznáním Pravdy se člověk stává silnějším a moudřejším.

Čím více bude na světě lidí moudrých a svobodných duchem, tím hůře se bude Archóntům dařit realizovat jejich plány, tím slabší bude jejich vliv na lidi. A pokud budou znát Pravdu všichni a udělají svou správnou volbu, pak Archóntové nebudou mít jednoduše komu diktovat své podmínky. Vždyť oni ve skutečnosti nejsou nikým. Archóntů je jen žalostná skupinka. Lidé mají rozhodnutí ve svých rukou – buď se poddají provokaci Archóntů a rozpoutají globální válku, nebo svrhnou vládu Archóntů a vytvoří zlatý věk této civilizace. V rukou lidí je budoucnost světa. Je to jednoduché. Je třeba být tím, koho se Archóntové bojí. Je třeba být Člověkem!“…


Více informací o výše uvedeném jsem našel mj. na webu demiurg.cz, kde je i vysvětleno, kdo že to byli Ti Archónti.


18 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page