top of page
 • Obrázek autorapLanas

Na úvod

Aktualizováno: 7. 1.

Moudra moudrých aLá pár rad do života :) • Kdo se dívá ven, ten sní; kdo se dívá dovnitř, ten se probouzí. [C. Jung]

 • Pokud chcete, aby se věci změnili, změňte sebe. Tím změníte svět. [Mahatma Gandhi; svět je odraz člověkova nitra.]

 • Nedávejme informacím větší důležitost, než samotné práci na sobě [Nová Duchovní Cesta]

 • Hlavu v nebi, nohy pevně na zemi a srdce mezi lidmi.

 • Paranoia is just an advanced state of awareness. [John Lennon]

 • Nikdo nemůže žádat od druhého člověka, aby se ve jménu povinnosti vzdal svých osobních ambicí a práva žít svůj vlastní život po svém.

 • Fanatismus se skládá z toho, že naše úsilí znásobíme poté, co zapomene svůj cíl.

 • Ptát se znamená, dát tomu, koho se ptám také možnost k upřímnosti a tvrdé kritice.

 • Moudrý je ten, kdo nemluví dřív, než má posluchače.

 • Optimista se domnívá, že svět, ve kterém žijeme, je nejlepší ze všech možných; pesimista se obává, že je tomu skutečně tak. [Murphy]

 • Tvoření je spíše chtění něco dávat z plnosti, kterou cítíte v sobě. [Eckhart Tolle]

 • Ti, co požadují důkazy jevů, stejně nejsou schopni je přijmout jako pravdu, ať je jakkoliv průkazná. Proto je požadavek podání důkazu pouhou výmluvou pro lenivou mysl. [Jeho Svatost Dalajláma]

 • Když si každý zamete před vlastním prahem, bude celý svět čistý. [Johann W. von Goethe]

 • Když nemanipulujeme, když neznásilňujeme pravdu, tak nám bolest nikdy neublíží. [Ranka Tučková]

 • Bolest, nehledě na to jak se jeví, je půda, ze které rostou květiny radosti, svobody a osvícení v nás samotných, pokud jí to ovšem dovolíme. Dovede tě tam, kde najdeš své pravé já a svou osobní pravdu a to je klíč k duchovnímu růstu. [Teal Scott]

 • Pravdivá slova nebývají příjemná. Příjemná slova nebývají pravdivá [Lao-C]

 • Největší výzvou v životě je objevit, kdo jsi… Druhou největší výzvou je být šťastný s tím, co jsi našel… [motivační citáty]

 • Věř lidem a oni budou věřit tobě, přistupuj k nim, jako by byli velcí a oni vyrostou. [Ralph Waldo Emerson]

 • Tajemství úspěchu je v neměnnosti cíle [Benjamin Disraeli]

 • Není svobodný nikdo, kdo není pánem své mysli [Epictetus]

 • Matko Země, ty, kterou nazývají tisíci jmen. Kéž nezapomínáme, že jsme buňkami tvého těla, které spolu tančí. [Starhawk]

 • Partnery máme proto, abychom ukázali Bohu, jak moc už jsme schopni milovat bez podmínek. To říkal Sergej Nikolajevič a je to pravda!  Pane bože, dej mi sílu, ať změním to, co změnit mohu, dej mi sílu, abych strpěl to, co změnit nemohu a moudrost, abych to od sebe rozeznal.

 • Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. [Jan Werich]

 • Naprostá stabilita znamená vyhubení života, protože právě v nestabilitě tkví dynamika všeho tvůrčího [Hans-Peter Dürr]

 • In order to become myself I must cease to be what I always thought I wanted to be, and in order to find myself I must go out of myself, and in order to live I have to die. (= Abych se stal sám sebou, musím přestat chtít být tím, kým jsem vždycky chtěl být, a abych našel sám sebe, musím vyjít sám ze sebe, a abych žil, musím umřít...)

 • Dej každému dni šanci, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života. [Mark Twain] Když myslím, že nic nemyslím, tak myslím na to, jestli nic nemyslím. Vzdát se toho, žít ne-myšlením. [F. Drtikol]

 • Ten, kdo sám šíří čistou, doposud nepoznanou pravdu, musí počítat s výsměchem, pochybnostmi a odmítáním. [Pavla Kašparcová]

 • Čas je / Příliš pomalý pro ty, kdo čekají / Příliš rychlý pro ty, kdo se obávají / Příliš dlouhý pro ty, kdo truchlí / Příliš krátký pro ty, kdo se radují / Ale pro ty, kdo milují / Čas neexistuje. [Henry Van Dyke]

 • Umění je jako slunce, který se taky nikomu nevtírá. Když zatáhnete záclony a zavřete okenice, tak vám slunce do bytu neleze, jenomže je to vaše chyba, pane, že chcete žít potmě. [Jan Werich]

 • Nechoď zamnou, možná Tě nedokážu vést, nechoď přede mnou, možná za Tebou nepůjdu. Jdi stále vedle mě a buď mě přítelem [Albert Camus]

 • ...A kdyby ses mě zeptal: "Mám toho člověka probudit, nebo ho nechat spát, aby byl šťastný?" odpovím ti, že o štěstí nic nevím. Kdyby však byla štěstím polární záře, nechal bys přítele spát? Člověk nemá spát, může-li ji poznat. Pravda, ten člověk spánek jistě miluje a libuje si v něm: ale přesto jej z toho štěstí vytrhni a vyžeň ven. aby se uskutečnil. [Antoine de Saint-Exupéry, Citadela]

 • Záblesk úspěchu, nezáleží jak malého, je předpokladem velkého úspěchu. Pamatujete staré žárovky? Nejdříve se rozblikají a až pak svítí.

 • Kdo má mysl prostou žádostí a vůli prostou nenávisti, kdo se povznesl nad dobro i zlo - pro toho již není strachu. [Dhammapadam]

 • Vyhrát válku znamená oželet leckterou prohranou bitvu. [Sun’C, Umění války, Čína, cca 2000 let p.n.l.]

 • Cesta spravedlivého ze všech stran lemována jest, nespravedlností, sobectvím a tyranií lidské zloby.Požehnán buď ten, kdo ve jménu lásky a dobré vůle vyvede slabé z údolí temnoty,neb ten jest skutečným pastýřem a ochráncem zbloudilých dětí. [Ezechiel]

 • Hrdina není ten, kdo bojuje s druhými, ale ten kdo se učí nebojovat sám se sebou. [Lencher Falprea]

 • Strach je vůle. Zvrácené soustředění na vlastní neúspěch. [Carlos Slim Helú]

 • Vše, co říkáš, by měla být pravda, ale ne vše, co je pravda, bys měl říkat. neboť jen blázen říká, co ví, a moudrý ví, co říká. [Kurt Tepperwein]

 • Poctivé věci mají rády denní světlo, podlosti skrytost.[Cecilia Natale]

 • Je krásnou odměnou tohoto života, že žádný člověk se nemůže upřímně snažit pomoci druhému, aniž by pomohl sobě. [Ralph Waldo Emerson]

 • Svět nebude zničen těmi, kteří páchají zlo, ale těmi, kteří se na ně dívají, aniž by něco udělali. [Albert Einstein]

 • Mimořádné stavy jsou naší společností považovány za patologii, a ne autentickou manifestaci lidské psyché. [Stanislav Grof]

 • Takzvaní nejvíce milující rodiče a příbuzní páchají s úsměvem na tvářích vraždu. Nutí nás zavraždit tu osobu, kterou doopravdy jsme. [Jim Morrison]

 • Je možné být upřímným, ale nikdy ne nestranným. [Johann W. von Goethe]

 • Důvěřujte v to, v co jste zamilovaní. To, co momentálně snadno ubíhá, je božsky řízená vášeň

 • Pokud procházím složitým obdobím, je to o tom, že se něco nového učím. Pokud prožívám něco krásného, je to o tom, že sklízím něco, co jsem dříve zasel. [Antonín Baudyš ml.]

 • Má-li být pravdivá výpověď plně lidsky hodnotná, musí se také vyznačovat taktem a dobrotou.

 • Samota je místnost, kde Bůh přijímá návštěvy. [Walter Savage Lando]

 • „V lásce nemůžeš vědět, nemáš jistotu, že je natrvalo nebo že zůstane stejná. Láska je ovoce spojení a nejde z ní dělat kompot – jakmile ji chceš zakonzervovat a schovat na další časy nebo na zimu, odumře.“ [Malý Princ]

 • Škola je reklamní agenturou, která vás přesvědčuje o tom, že potřebujete společnost takovou, jaká je. [Ivan Illich]

 • Občas vážně nevím, jestli svět řídí moudří lidé, kteří si z nás utahují nebo imbecilové, kteří to myslí vážně. [Mark Twain]

 • S přítelem schopným kritiky po boku můžeš jít rychleji vpřed. [Johann Wolfgang Goethe]

 • Dělejte to, co vaše srdce považuje za správné, protože vás stejně budou kritizovat. [Eleanor Roosevelt]

 • Dobrý člověk je učitelem horšího, horší člověk je materiálem člověka dobrého. Ten, kdo si neváží svého učitele anebo nemá rád materiál, s kterým pracuje, dopouští se chyby. [čínské přísloví]

 • Musíte si uvědomit, že temnota a světlo jsou jen vzájemné protiklady, což znamená, že jedno může být jen tam, kde to druhé zcela absentuje; přesto ale existuje jedině díky existenci druhého - je to čistá dualita.

 • Trvalý a vzkvétající vztah je ten, kde si oba dva lidé pravidelně volí sebe navzájem před ostatními možnosti, den za dnem

 • Žádný strom neporoste do nebe, nesahají-li jeho kořeny do pekla [C.G.Jung]

 • Očekávání je matkou vší frustrace [Antonio Banderas] 

 • Důvěřovat znamená dát druhému příležitost, aby nás zradil, a současně doufat, že to neudělá [Petr Casanova, web firstclass.cz]

 • Vznešený přítel nepřijme okázalost, ale vlídně a neochvějně vás bude konfrontovat s vaší vlastní slepotou. [neznámý autor]

#lifelessons #growing #plants

66 zobrazení
bottom of page