top of page
  • Obrázek autorapLanas

Teorie Pekla

Skutečně hloubavé zamyšlení - nenechte si ujít :)

Toto je skutečná odpověď v testu střední úrovně z chemie na univerzitě ve  Washingtonu. Odpověď jednoho studenta byla tak "hluboká", že se profesor rozhodl podělit se o ni s kolegy na internetu.

Bonusová otázka:

Je peklo exotermické (uvolňuje teplo) nebo endotermické(absorbuje teplo)?

Většina studentů napsala své domněnky na základě Boylova zákona (plyn se ochlazuje, když se roztahuje, a zahřívá se, když je stlačován) nebo nějakou variantu. Jeden student ale napsal toto:

Nejprve musíme vědět, jak se hmota pekla mění v čase. Potřebujeme tedy vědět  poměr, ve kterém duše přicházejí do pekla, a poměr, ve kterém z něj odcházejí.

Myslím, že můžeme předpokládat, že duše která se dostane do pekla, již nevyjde.

Tudíž neodchází žádná duše. Pro představu, kolik duší přichází do pekla, se  podívejme na jednotlivá náboženství v dnešním světě.

Většina z nich tvrdí, že kdo není příslušníkem dané církve, přijde do pekla.

Od okamžiku, kdy existuje více než jedno náboženství a lidé nepatří do více než  jedné církve můžeme předpokládat, že všechny duše přijdou do pekla. 

Na základě poměru mezi natalitou a mortalitou můžeme očekávat, že počet duší v  pekle exponenciálně roste. Nyní se podívejme na poměr změny objemu pekla,  protože podle Boyleova zákona pro udržení stejného tlaku a teploty musí objem  růst úměrně k počtu přijatých duší. To nám dává dvě možnosti:

1)Jestliže se objem pekla zvětšuje pomaleji než v poměru, v jakém přicházejí  duše do pekla, teplota a tlak pekla porostou, až peklo vybuchne.

 2)Jestliže peklo roste rychleji než v poměru k přicházejícím duším, teplota a  tlak budou klesat, až peklo zmrzne. Která z možností je správná?

Jestliže přijmeme postulát, který nastolila Tereza v prvním ročníku, čili "Dříve  bude v pekle zima, než se s tebou vyspím" a se zřetelem k tomu, že se se mnou  vyspala včera, musí být správná varianta číslo 2, peklo je tedy nepochybně  exotermické a již zmrzlo. 

 Závěr této teorie je, že pokud peklo zmrzlo, nepřijímá  další duše, zaniklo a zůstalo pouze nebe, což je důkaz boží existence, který  vysvětluje, proč Tereza včera v noci křičela "Ach můj Bože".

6 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page