top of page
  • Obrázek autorapLanas

Sergej N. Lazarev: O pýche


Pri štúdiu prejavov pýchy, nie je možné opomenúť jednu z posvätných kníh hinduizmu, ” Mahabharata”, ktorá obsahuje 40 znakov pýchy:

1. Mám vždy pravdu.

2. Povýšenecký postoj k druhým a nazeranie “zvrchu”.

3. Pocit vlastnej dôležitosti.

4. Ponižovanie seba a iných.

5. Myšlienky, že ste lepší ako iní, chvastúnstvo.

6. Schopnosť postaviť súpera do nevýhodného postavenia.

7. Kontrola nad situáciou, ale neochota prevziať zodpovednosť.

8. Arogantný postoj, márnivosť, želanie obzerať sa v zrkadle.

9. Predvádzanie svojho bohatstva, oblečenia a iných vecí.

10. Nedovolenie iným aby mi pomohli a neochota pracovať s ostatnými.

11. Brať na seba nadprácu.

12. Práca bez miery.

13. Prilákanie pozornosti iných na seba.

14. Urážlivosť.

15. Nadmerná ukecanosť alebo hovorenie o svojich problémoch.

16. Prehnaná citlivosť alebo necitlivosť.

17. Nadmerná zaujatosť vlastnou osobou.

18. Myšlienky o tom, čo si o vás myslia iní.

19. Použitie slov, ktoré ostatní nepoznajú a nerozumejúim, a viete o tom.

20. Pocit vlastnej bezcennosti.

21. Neodpustenie sebe a iným.

22. Vytvorenie idolu zo seba a z iných.

23. Zmena správania v závislosti od toho, s kým sa rozprávame.

24. Nevďačnosť.

25. Ignorovanie malých ľudí.

26. Nepozornosť (pri štúdiu posvätných kníh).

27. Prítomnosť podráždeného tónu.

28. Zvyšovanie hlasu v hneve a zmätku.

29. Poslušnosť voči vôli Najvyššieho, kritika duchovných učiteľov.

30. Nedostatok sebaúcty.

31. Bezohľadnosť a arogancia.

32. Nečestnosť voči sebe a ostatným.

33. Neschopnosť ísť na kompromis.

34. Túžba vždy mať posledné slovo.

35. Neochota zdieľať svoje vedomosti kvôli kontrole situácie.

36. Nepozornosť alebo nadmerná pozornosť k fyzickému telu.

37. Myšlienky o potrebe riešiť problémy iných ľudí.

38. Predsudky voči ľuďom podľa vonkajšieho vzhľadu.

39. Nadmerná sebaúcta.

40. Sarkasmus, humor s pohŕdaním, túžba podpichnúť druhého, obrátiť ho naposmech, smiať sa ostatným.

Tento zoznam bol zostavený pred viac ako päťtisíc rokmi, ale ľudia sa ešte nenaučili prekonať pýchu. Aby ste prekonali pýchu, musíte pochopiť jej podstatu, poznať jej korene. Ak sa pokúsime pracovať s každým z týchto 40 znakov, je nepravdepodobné, že sa nám podarí prekonať pýchu. Boj s formou, ignorujúc obsah, nemá zmysel. Ak korene nie sú vytrhnuté, bude rastlina aj naďalej rásť.

Pýcha musí byť prekonaná v etapách, na všetkých troch úrovniach – tela, ducha a duše.

Lazarev, S. N. “Rôzne tváre pýchy”

36 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page