• pLanas

Sergej N. Lazarev: úryvky z děl


Výtážky z děl tohoto pozoruhodného ruského autora jsou lákavou ochutnávkou, kterou si rozhodně nenechte ujít.


Štěstí, zdraví a bohatství jsou dostupné každému - stačí dodržovat Vesmírné zákony.

Nepochopení toho, že je třeba milovat jenom Boha, že láska je jednota se Stvořitlem, může posilovat připoutanost a agresi. Co ještě může posilovat "agresi?" Kupodivu jídlo (=hlavně vepřové maso).Čím více lásky máme v duši, tím blíže jsme ke Stvořiteli. Abychom byli harmoničtí dordžujme tři pravidla:

1) miluj Nejvyššího nade vše.

2) miluj Nejvyššího sám v sobě.

3) miluj Nejvyššího v bližním svém.

"Materiálno a duchovno" jsou 2 strany téže mince a duše je tím, co je spojujue.


Člověk má právo na vnější blahobyt teprve tehdy, když v jeho duši panuje "láska a harmonie"!!


"Člověk, který je připraven se měnit, který chápe, že duše je primární a láska může uzdravit jakoukoliv nemoc, je schopen překonat velmi mnoho. Kdy se tak stane, je jen otázkou času, hlavní je tímto směrem jít a nezastavovat se."


Teprve když se boj protikladů vyváží nalezením jednoty, je možný rozvoj a rozkvět. Naší civilizaci předcházelo 6 jiných. Všechny zanikly právě v době svého rozkvětu: technického, energetického, intelektuálního, nikoliv však "mravního"!


Právě to je důvodem, proč je důležité si uvědomit, že bez péče o duši, bez rozvoje mravnosti, bez lásky a víry nedokážeme přežít!!!


© pLanas

"Smysl života každého člověka spočívá v rozvoji sebe sama či: těla, vědomí, ducha a duše."


Pokud se Vám nelíbí Váš osud, změnte svůj charakter, protože váš charakter je i vaším "osudem".


A karma je Váš osud určený souhrnem všech činů vykonaných v minulosti. Váš charakter je výslednicí toho, co jsme dělali, cítili a mysleli. Proto je nemožné změnit vlastní osud, aniž bychom změnili svůj charakter - tedy vnímání světa nejen na sebe. Člověk, který umí vše milovat, je ŠŤASTNÝM, VESELÝM A OPTIMISTICKÝM ČLOVĚKEM!!!


Umí odpouštět druhým, nelituje minulosti a nebojí se budoucnosti (=ví, totiž že vše k němu pochází od Boha)! Vše pochází od Boha: "dobro" i "zlo"(=teď záleží jen a jen na Vás, jak TO přijměte)!


Musíme(=nejen umřít ;o) chápat(=a NE CHRÁPAT ;o): že Vše přichází od "Boha", proto se tomu nemáme bránit! tedy:

"mít strach, nenávist, litovat se a ukazovat na venek svou nespokojenost se světem"!!


zdroj: www.collective-evolution.com

Reinkarnace (=¨další milost Boží pro Vás¨) znamená vtělení duše do nového těla a dochází k tomu mnohokrát.


Pokud o tom víme, pak chápeme, že život je náš úkol, divadlo, které je třeba, také vědoucím bytím v přítomnosti, sehrát správně...


Lidským úkolem - v nynější inmkarnaci je zlepšovat svůj charakter, tedy měnit své lidské "já" a pozvedat se výše a výš, evolučně!


Lidé někdy ani nevědí: "co je to hřích"!?

HŘÍCH JE VZDÁLENÍ SE OD BOHA - je to ztráta lásky v duši a jednoty s Bohem.


Kritus dal lidem jasná doporučení k pozvednutí se k Bohu (=k jeho a našemu Otci), aby nás Božská láska učinila šťastnými je třeba se "OBĚTOVAT (=ROZDÁVAT NESOBECKOU LÁSKU)", BÝT SOUCITNÝMI A UPŘÍMNÝMI!!!


LÁSKA A MRAVNOST je důležitější než život!!!!


Každé náboženství se věnuje právě tématu lidské duše, tedy podvědomí. Věda se zabývá otázkami těla, tedy vědomím. Podvědomí(=ZADNÍ MOZEK) - to je naše vyšší "já", které vše ví a řídí nás. Duše JE SOUČÁSTÍ A existuje vně těla.


Podvědomí MYSLÍ V OBRAZECH...

Vědomí(=PŘEDNÍ MOZEK) myslí ve slovech, to je naše "ego, tělo a rozum."


Vše pochází od Boha, a tedy bych měl v duši zůstat milujícím, dobrosrdečným, vděčným a klidným.

Pokora představuje v první řadě ovládnutí lidského ega, které zápasí s Božským a schopnost od Boha přijímat vše.


Hřích je vzdálení se Bohu, lásce.

Láska a morálnost je důležitější než život.


kniha - S.N.Lazarev "Zdraví člověka(2017)"


© pLanas

Jen sobectví NE! Jen altrusismus taky NE! - Egoista + altruista = jednota i s nepřítelem (=láska,aby nebyla na ničem závislá..)

Měl bys ovládat svůj: chtíč, žádostivost, pýchu a agresi. Aby byla možná seberealizace je třeba energie.. Energie se ztrácí nenávistí, uražením se, sklíčeností, odsuzováním, připoutáním, přejídáním se, holdováním sexu atd. Novou energii dostáváme skrze lásku!!! Když je první impuls láska, vše se daří a vychází.

UVÉST SEBE DO HARMONIE:

Za prvé je třeba naučit se hádat s okolním světem bez nenávisti, hněvu či sklíčenosti. Bůh je věčnost a vše ostatní (=instinkty a touhy) je pomíjivé.


dle CD S.N.Lazareva - "Pamatovat si na nejdůležitější"


© pLanas

Ve starém zákoně se píše, že Bůh přikázal: "Osmý den každý mezi vámi, kdo je mužského pohlaví, bude obřezán". Smysl této procedury spočívá v tom, aby člověk snížil svůj chtíč. Je to jakoby obětování sexuální energie, obětování požitku a smyslnosti.

Pokud člověk nemůže ovládat své zvířecí touhy a instinkty a zapomíná na Stvořitele, tak jeho duše začíná postupně slábnout. A protože je duše prvotní, tak za ní začíná slábnout duch a tělo, které přímo souvisí s fyzickým zdravím člověka. Zodpovědnost + disciplína + morálka je mravnost nebo povinnost! Láska je jednota s vděčností (=oběťí) se Stvořitelem. Smysl života každého člověka spočívá v rozvoji sebe sama: svého těla, vědomí, ducha a duše.


Láska ke Stvořiteli se stala smyslem mého života.


dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/2"Celý svět nelze dělit jen na dobro a zlo, tedy vědomí stavět nad lásku tj. lidské začalo zastiňovat Božské. V sobě nosíme tento prvotní hřích - vědomí stavíme nad lásku.. dle knihy

S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 5 str. 101"


Pohleďme na Svatou trojici: je tu Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Matka (Duch svatý). Bůh Syn je hmota. Bůh Matka neboli Duch svatý je polem a časem. Bůh Otec je pak to, co oba tyto fenomény spojuje. (=>Bůh Otec je láska a duše se nejlépe léčí láskou!)

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/1"


Abychom poznali Boha Otce, musíme se povznést nad Boha Syna (=hmota, tedy materiální hodnoty) a Boha Matku (=Ducha svatého (=duchovnost,umění a kultura)). "Vůdčí hvězdou našeho žití je cit lásky."

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/2" str. 233


Prostě musíte pochopit, že láska může být i nemorální a bezplatná a přitom netrpí. A peníze a morálka se bez lásky rozpadají v prach.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 5 str. 21"


"Jedna paní, potom co přečetla všechny mé knihy a viděla všechny videokazety s mými vystoupeními, se mi přiznala: - Vše je neuvěřitelně složité, těžké na pochopení. - Vše je neuvěřitelně jednoduché, - odpověděl jsem jí, - vše, co jsem napsal, lze shrnout do několika frází:

1. Vždy a všude zachovávat lásku k Bohu a umocňovat ji.

2. Ve všem vidět a milovat Boha, pociťovat vyšší vůli.

3. Nehledat viníky.

4. Příjmat svět a lidi takové, jakými jsou. Svět vychází z lásky, naplňuje se láskou, odchází s láskou a stává se láskou.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 5 str. 21"


"Nekontroluji situaci, vše probíhá podle Vyšší vůle, zříkám se kontroly nad situací. Bože, nade vším stojí tvoje vůle."

"Bože, Tvou vůli vidím ve všem. Ničeho nelituji, ničeho se nebojím. Vše příjmám jako dané Tebou."

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 5 str. 78"


"Pane, ve jménu lásky k Tobě jsem ochoten rozloučit se se životem, s přáním i svou vůlí, s ideály, nadějemi i mravností, slušností a spravedlností, se všemi nejbližšími i s každým lidským štěstím, které ve světě zažívám."

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 4 str. 197"


© pLanas

Ďáblem se stává anděl, který se rozhodl, že nejvyšším cílem nadále není láska k Bohu, ale osobní vůle a přání, principy a úkoly, a také dokonalost, schopnosti a intelekt..

Neschopnost smířit se s ponížením vlastní vůle a přání, s krachem nadějí a ideálů, s neúspěchem a klamem vede ke vzniku mimořádné pýchy a podvědomé agrese. dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 4" str.91


Ona: "Vždyť mravný, spořádaný a moudrý člověk má k Bohu vždy blíž než bezohledný, primitivní nemrava." Lazarev: "Mýlíte se. Blíž k Bohu má ten, kdo má v duši víc lásky. Naše morálka, mravnost, zásady a ideály nejednou lásku zabíjí. Mravný, oduševnělý a slušný člověk může zakusit mnohem silnější cit lásky než kdokoliv jiný, a to ho přibližuje k Bohu. Jestliže však svůj vztah k morálce, duchovním hodnotám a ideálům považuje za důležitější než lásku, pak je ve srovnání s člověkem možná omezeným, ale Boha milujícím, Pánu mnohem vzdálenější. Pochopte, že vše, co označujeme slovem lidské, byla vždy jen iluze, iluzí je a iluzí zůstane. Jedinou realitou je láska. Ta byla realitou, je realitou a realitou bude i nadále."

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 4 str. 197"


"Řekněte mi, dopouštím se ve své kněžské činnosti porušování nejvyšších zákonů?"

"Ano. Mrzačíte lidské duše."

"Čím?"

"Protože lidi učíte především morálce a slušnosti."

"A čemu bych je asi tak podle vás měl učit?"

"Lidi je třeba učit především lásce. Pokud je na prvním místě mravnost, a pak teprve láska, je to inkvizice. Mravnost, morálku a duchovnost je třeba hlásat a zdůrazňovat s tím, že vždy budou druhotné, a když se utkají s láskou, musejí ustoupit."

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 4 - str. 159"


© pLanas

V jemné hladině často vídám, jak dochází k formování duše příštího dítěte, když se muž a žena milují. Čím méně je v tom sexuálních vztahů, tím aktivněji dochází k rozvoji duše budoucího dítěte.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 4 str.162"


- Systém priorit pro muže a ženy je následující:

Pro muže - nejprve láska k Bohu, potom duchovno, potom materiálno.

Pro ženu: nejprve láska k Bohu, potom materiálno, potom duchovno, tj. musí dojít k rovnováze, rozdělení práce.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 5 str.73"


..když pohrdáme lidmi nemorálními, neslušnými a nespravedlnými, je to přímá cesta ke smrti, rakovině nebo neplodnosti.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 4 str.187"© pLanas

Kostel: Jelikož zdrojem největších problémů je lpění na duchovních hodnotách, obecně platí, že čím tvrději se člověk orientuje na schopnosti, intelekt a kariéru, tím rozsáhleji se mrzačí jeho duše a tím hůř se pokaždé bude cítit v chrámu Páně (kostel).

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 4 str.21"


"Miluji ty, kdož mě zradili. Miluji ty, kdož se ke mně zachovali nespravedlivě. Miluji ty, kdož urazili mé ideály a zničily mé naděje." Duše vzdorovala, ale já ta slova opakoval stokrát a tisíckrát a přesvědčoval ji: "I kdyby mě potkaly sebevětší nepříjemnosti a strázně, má láska k Tobě, Zdroji, nikdy neochabne, a každé zhroucení všeho lidského budu chápat jako láskyplnou očistu na cestě k Tobě!"

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 4" str.40


Modlete se: "Pane ve jménu lásky k Tobě jsem ochoten rozloučit se s jakýmkoli lidským štěstím, se sexuálními rozkošemi, se ženami, prostě se vším."

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 4" str.80


© pLanas

A jakmile u zamilovaného muže orientace na vztahy s milovanou ženou, na její dokonalost a oduševnělost překročí kritickou hranici, pak takovýto muž jednoduše zemře, nebo alespoň těžce onemocní. Jeho život může v první řadě zachránit nemravné, nespravedlivé chování ženy. Když si muž pak uchová lásku, pak lpění na budoucnosti vymizí a odpovídajícím způsobem se omezí i závislost na vztazích, schopnostech a intelektu.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 4" str.41Když člověk své okolí tvrdě odsuzuje a špatně o něm smýšlí, trpí nejvíce játra. Když se někoho často dotkneme, nebo naopak propadáme záchvatům ukřivděnosti, pak trpí srdce.

Když se člověk hodně uráží, a to nejen na sebe, ale i na své nejbližší a na situaci, projeví se to na žaludku.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 4 str.29"


"Vyšli jsme z Boha a nosíme jeho částečku v duši. Skrze tuto částečku s ním splýváme. Návrat k Bohu je proto snahou o zvětšení boží částice v naší duši."

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 3" str.101


Oslovily mne myšlenky od: Sergeje Nikolajeviče Lazareva. Níže jsou oskenované stránky z říjnové Regenerace 2012:


časopis Regenerace

Sergej Nikolajevič Lazarev str.1


časopis Regenerace

Sergej Nikolajevič Lazarev str.2časopis Regenerace

Sergej Nikolajevič Lazarev str.3


Sergej Nikolajevič Lazarev str.4


Proto Kristut říkal, že je snazší, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vstoupil do království nebeského. Kristus ale říkal ještě něco: "Blažení chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské." Nesmíme opovrhovat ani chudými penězi, ani chudými duchem. Duchovnost se rodí z mravnosti. A mravnost vzniká z lásky k lidem. A lásku, kterou milujeme lidi, dostává