top of page
  • Obrázek autorapLanas

Sergej N. Lazarev: úryvky z děl


Výtážky z děl tohoto pozoruhodného ruského autora jsou lákavou ochutnávkou, kterou si rozhodně nenechte ujít.


Štěstí, zdraví a bohatství jsou dostupné každému - stačí dodržovat Vesmírné zákony.

Nepochopení toho, že je třeba milovat jenom Boha, že láska je jednota se Stvořitlem, může posilovat připoutanost a agresi. Co ještě může posilovat "agresi?" Kupodivu jídlo (=hlavně vepřové maso).Čím více lásky máme v duši, tím blíže jsme ke Stvořiteli. Abychom byli harmoničtí dordžujme tři pravidla:

1) miluj Nejvyššího nade vše.

2) miluj Nejvyššího sám v sobě.

3) miluj Nejvyššího v bližním svém.

"Materiálno a duchovno" jsou 2 strany téže mince a duše je tím, co je spojujue.


Člověk má právo na vnější blahobyt teprve tehdy, když v jeho duši panuje "láska a harmonie"!!


"Člověk, který je připraven se měnit, který chápe, že duše je primární a láska může uzdravit jakoukoliv nemoc, je schopen překonat velmi mnoho. Kdy se tak stane, je jen otázkou času, hlavní je tímto směrem jít a nezastavovat se."


Teprve když se boj protikladů vyváží nalezením jednoty, je možný rozvoj a rozkvět. Naší civilizaci předcházelo 6 jiných. Všechny zanikly právě v době svého rozkvětu: technického, energetického, intelektuálního, nikoliv však "mravního"!


Právě to je důvodem, proč je důležité si uvědomit, že bez péče o duši, bez rozvoje mravnosti, bez lásky a víry nedokážeme přežít!!!


© pLanas

"Smysl života každého člověka spočívá v rozvoji sebe sama či: těla, vědomí, ducha a duše."


Pokud se Vám nelíbí Váš osud, změnte svůj charakter, protože váš charakter je i vaším "osudem".


A karma je Váš osud určený souhrnem všech činů vykonaných v minulosti. Váš charakter je výslednicí toho, co jsme dělali, cítili a mysleli. Proto je nemožné změnit vlastní osud, aniž bychom změnili svůj charakter - tedy vnímání světa nejen na sebe. Člověk, který umí vše milovat, je ŠŤASTNÝM, VESELÝM A OPTIMISTICKÝM ČLOVĚKEM!!!


Umí odpouštět druhým, nelituje minulosti a nebojí se budoucnosti (=ví, totiž že vše k němu pochází od Boha)! Vše pochází od Boha: "dobro" i "zlo"(=teď záleží jen a jen na Vás, jak TO přijměte)!


Musíme(=nejen umřít ;o) chápat(=a NE CHRÁPAT ;o): že Vše přichází od "Boha", proto se tomu nemáme bránit! tedy:

"mít strach, nenávist, litovat se a ukazovat na venek svou nespokojenost se světem"!!


zdroj: www.collective-evolution.com

Reinkarnace (=¨další milost Boží pro Vás¨) znamená vtělení duše do nového těla a dochází k tomu mnohokrát.


Pokud o tom víme, pak chápeme, že život je náš úkol, divadlo, které je třeba, také vědoucím bytím v přítomnosti, sehrát správně...


Lidským úkolem - v nynější inmkarnaci je zlepšovat svůj charakter, tedy měnit své lidské "já" a pozvedat se výše a výš, evolučně!


Lidé někdy ani nevědí: "co je to hřích"!?

HŘÍCH JE VZDÁLENÍ SE OD BOHA - je to ztráta lásky v duši a jednoty s Bohem.


Kritus dal lidem jasná doporučení k pozvednutí se k Bohu (=k jeho a našemu Otci), aby nás Božská láska učinila šťastnými je třeba se "OBĚTOVAT (=ROZDÁVAT NESOBECKOU LÁSKU)", BÝT SOUCITNÝMI A UPŘÍMNÝMI!!!


LÁSKA A MRAVNOST je důležitější než život!!!!


Každé náboženství se věnuje právě tématu lidské duše, tedy podvědomí. Věda se zabývá otázkami těla, tedy vědomím. Podvědomí(=ZADNÍ MOZEK) - to je naše vyšší "já", které vše ví a řídí nás. Duše JE SOUČÁSTÍ A existuje vně těla.


Podvědomí MYSLÍ V OBRAZECH...

Vědomí(=PŘEDNÍ MOZEK) myslí ve slovech, to je naše "ego, tělo a rozum."


Vše pochází od Boha, a tedy bych měl v duši zůstat milujícím, dobrosrdečným, vděčným a klidným.

Pokora představuje v první řadě ovládnutí lidského ega, které zápasí s Božským a schopnost od Boha přijímat vše.


Hřích je vzdálení se Bohu, lásce.

Láska a morálnost je důležitější než život.


kniha - S.N.Lazarev "Zdraví člověka(2017)"


© pLanas

Jen sobectví NE! Jen altrusismus taky NE! - Egoista + altruista = jednota i s nepřítelem (=láska,aby nebyla na ničem závislá..)

Měl bys ovládat svůj: chtíč, žádostivost, pýchu a agresi. Aby byla možná seberealizace je třeba energie.. Energie se ztrácí nenávistí, uražením se, sklíčeností, odsuzováním, připoutáním, přejídáním se, holdováním sexu atd. Novou energii dostáváme skrze lásku!!! Když je první impuls láska, vše se daří a vychází.

UVÉST SEBE DO HARMONIE:

Za prvé je třeba naučit se hádat s okolním světem bez nenávisti, hněvu či sklíčenosti. Bůh je věčnost a vše ostatní (=instinkty a touhy) je pomíjivé.


dle CD S.N.Lazareva - "Pamatovat si na nejdůležitější"


© pLanas

Ve starém zákoně se píše, že Bůh přikázal: "Osmý den každý mezi vámi, kdo je mužského pohlaví, bude obřezán". Smysl této procedury spočívá v tom, aby člověk snížil svůj chtíč. Je to jakoby obětování sexuální energie, obětování požitku a smyslnosti.

Pokud člověk nemůže ovládat své zvířecí touhy a instinkty a zapomíná na Stvořitele, tak jeho duše začíná postupně slábnout. A protože je duše prvotní, tak za ní začíná slábnout duch a tělo, které přímo souvisí s fyzickým zdravím člověka. Zodpovědnost + disciplína + morálka je mravnost nebo povinnost! Láska je jednota s vděčností (=oběťí) se Stvořitelem. Smysl života každého člověka spočívá v rozvoji sebe sama: svého těla, vědomí, ducha a duše.


Láska ke Stvořiteli se stala smyslem mého života.


dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/2"Celý svět nelze dělit jen na dobro a zlo, tedy vědomí stavět nad lásku tj. lidské začalo zastiňovat Božské. V sobě nosíme tento prvotní hřích - vědomí stavíme nad lásku.. dle knihy

S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 5 str. 101"


Pohleďme na Svatou trojici: je tu Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Matka (Duch svatý). Bůh Syn je hmota. Bůh Matka neboli Duch svatý je polem a časem. Bůh Otec je pak to, co oba tyto fenomény spojuje. (=>Bůh Otec je láska a duše se nejlépe léčí láskou!)

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/1"


Abychom poznali Boha Otce, musíme se povznést nad Boha Syna (=hmota, tedy materiální hodnoty) a Boha Matku (=Ducha svatého (=duchovnost,umění a kultura)). "Vůdčí hvězdou našeho žití je cit lásky."

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/2" str. 233


Prostě musíte pochopit, že láska může být i nemorální a bezplatná a přitom netrpí. A peníze a morálka se bez lásky rozpadají v prach.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 5 str. 21"


"Jedna paní, potom co přečetla všechny mé knihy a viděla všechny videokazety s mými vystoupeními, se mi přiznala: - Vše je neuvěřitelně složité, těžké na pochopení. - Vše je neuvěřitelně jednoduché, - odpověděl jsem jí, - vše, co jsem napsal, lze shrnout do několika frází:

1. Vždy a všude zachovávat lásku k Bohu a umocňovat ji.

2. Ve všem vidět a milovat Boha, pociťovat vyšší vůli.

3. Nehledat viníky.

4. Příjmat svět a lidi takové, jakými jsou. Svět vychází z lásky, naplňuje se láskou, odchází s láskou a stává se láskou.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 5 str. 21"


"Nekontroluji situaci, vše probíhá podle Vyšší vůle, zříkám se kontroly nad situací. Bože, nade vším stojí tvoje vůle."

"Bože, Tvou vůli vidím ve všem. Ničeho nelituji, ničeho se nebojím. Vše příjmám jako dané Tebou."

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 5 str. 78"


"Pane, ve jménu lásky k Tobě jsem ochoten rozloučit se se životem, s přáním i svou vůlí, s ideály, nadějemi i mravností, slušností a spravedlností, se všemi nejbližšími i s každým lidským štěstím, které ve světě zažívám."

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 4 str. 197"


© pLanas

Ďáblem se stává anděl, který se rozhodl, že nejvyšším cílem nadále není láska k Bohu, ale osobní vůle a přání, principy a úkoly, a také dokonalost, schopnosti a intelekt..

Neschopnost smířit se s ponížením vlastní vůle a přání, s krachem nadějí a ideálů, s neúspěchem a klamem vede ke vzniku mimořádné pýchy a podvědomé agrese. dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 4" str.91


Ona: "Vždyť mravný, spořádaný a moudrý člověk má k Bohu vždy blíž než bezohledný, primitivní nemrava." Lazarev: "Mýlíte se. Blíž k Bohu má ten, kdo má v duši víc lásky. Naše morálka, mravnost, zásady a ideály nejednou lásku zabíjí. Mravný, oduševnělý a slušný člověk může zakusit mnohem silnější cit lásky než kdokoliv jiný, a to ho přibližuje k Bohu. Jestliže však svůj vztah k morálce, duchovním hodnotám a ideálům považuje za důležitější než lásku, pak je ve srovnání s člověkem možná omezeným, ale Boha milujícím, Pánu mnohem vzdálenější. Pochopte, že vše, co označujeme slovem lidské, byla vždy jen iluze, iluzí je a iluzí zůstane. Jedinou realitou je láska. Ta byla realitou, je realitou a realitou bude i nadále."

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 4 str. 197"


"Řekněte mi, dopouštím se ve své kněžské činnosti porušování nejvyšších zákonů?"

"Ano. Mrzačíte lidské duše."

"Čím?"

"Protože lidi učíte především morálce a slušnosti."

"A čemu bych je asi tak podle vás měl učit?"

"Lidi je třeba učit především lásce. Pokud je na prvním místě mravnost, a pak teprve láska, je to inkvizice. Mravnost, morálku a duchovnost je třeba hlásat a zdůrazňovat s tím, že vždy budou druhotné, a když se utkají s láskou, musejí ustoupit."

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 4 - str. 159"


© pLanas

V jemné hladině často vídám, jak dochází k formování duše příštího dítěte, když se muž a žena milují. Čím méně je v tom sexuálních vztahů, tím aktivněji dochází k rozvoji duše budoucího dítěte.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 4 str.162"


- Systém priorit pro muže a ženy je následující:

Pro muže - nejprve láska k Bohu, potom duchovno, potom materiálno.

Pro ženu: nejprve láska k Bohu, potom materiálno, potom duchovno, tj. musí dojít k rovnováze, rozdělení práce.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 5 str.73"


..když pohrdáme lidmi nemorálními, neslušnými a nespravedlnými, je to přímá cesta ke smrti, rakovině nebo neplodnosti.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 4 str.187"© pLanas

Kostel: Jelikož zdrojem největších problémů je lpění na duchovních hodnotách, obecně platí, že čím tvrději se člověk orientuje na schopnosti, intelekt a kariéru, tím rozsáhleji se mrzačí jeho duše a tím hůř se pokaždé bude cítit v chrámu Páně (kostel).

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 4 str.21"


"Miluji ty, kdož mě zradili. Miluji ty, kdož se ke mně zachovali nespravedlivě. Miluji ty, kdož urazili mé ideály a zničily mé naděje." Duše vzdorovala, ale já ta slova opakoval stokrát a tisíckrát a přesvědčoval ji: "I kdyby mě potkaly sebevětší nepříjemnosti a strázně, má láska k Tobě, Zdroji, nikdy neochabne, a každé zhroucení všeho lidského budu chápat jako láskyplnou očistu na cestě k Tobě!"

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 4" str.40


Modlete se: "Pane ve jménu lásky k Tobě jsem ochoten rozloučit se s jakýmkoli lidským štěstím, se sexuálními rozkošemi, se ženami, prostě se vším."

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 4" str.80


© pLanas

A jakmile u zamilovaného muže orientace na vztahy s milovanou ženou, na její dokonalost a oduševnělost překročí kritickou hranici, pak takovýto muž jednoduše zemře, nebo alespoň těžce onemocní. Jeho život může v první řadě zachránit nemravné, nespravedlivé chování ženy. Když si muž pak uchová lásku, pak lpění na budoucnosti vymizí a odpovídajícím způsobem se omezí i závislost na vztazích, schopnostech a intelektu.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 4" str.41Když člověk své okolí tvrdě odsuzuje a špatně o něm smýšlí, trpí nejvíce játra. Když se někoho často dotkneme, nebo naopak propadáme záchvatům ukřivděnosti, pak trpí srdce.

Když se člověk hodně uráží, a to nejen na sebe, ale i na své nejbližší a na situaci, projeví se to na žaludku.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 4 str.29"


"Vyšli jsme z Boha a nosíme jeho částečku v duši. Skrze tuto částečku s ním splýváme. Návrat k Bohu je proto snahou o zvětšení boží částice v naší duši."

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 3" str.101


Oslovily mne myšlenky od: Sergeje Nikolajeviče Lazareva. Níže jsou oskenované stránky z říjnové Regenerace 2012:


časopis Regenerace

časopis Regenerace


časopis Regenerace


Proto Kristut říkal, že je snazší, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vstoupil do království nebeského. Kristus ale říkal ještě něco: "Blažení chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské." Nesmíme opovrhovat ani chudými penězi, ani chudými duchem. Duchovnost se rodí z mravnosti. A mravnost vzniká z lásky k lidem. A lásku, kterou milujeme lidi, dostáváme od Boha. Z lásky k Bohu se rodí láska ke světu a lidem; pak vzniká mravnost, potom duchovnost, a teprve pak to, čemu říkáme civilizační vymoženosti. Pokud si cíl uděláte z jednoho ze stupňů na cestě k Bohu, vaše schodiště se zhroutí." dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 3" str.31


Čím blíž je člověk Bohu, tím větší sílu a větší možnost kontroly nad situacemi získává. Navenek se může hněvat, urážet, hádat se a nevražit - na tom není nic špatného. Hlavní je, aby z duše do našeho nitra pramenila láska.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 3" str.29


Když člověk svět miluje nad Boha, začíná ztrácet zrak, aby na vnějším světě přestal lpět. Jestliže si za svůj cíl vyvolíme Boha, jsme silní a svou lásku čerpáme z něj, a to je úsvit. Pokud však svým cílem učiníme milovaného člověka, pak o sílu a lásku připravujeme právě jeho, což je vlastně loupež. Právě proto matky, které bezhlavě milují své děti, je nevědomky připravují o zdraví a štěstí!

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 3" str.44-45


Když se muž v životě často zlobí na ženy a špatně smýšlí buď právě o těchto ženách, nebo o komkoli, kdo pošlapal jeho důvěru a jeho city, je to příští impotent.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 3" str.80


Čistota duše určuje zdraví a osud člověka. Jednoduše řečeno, jakou máme duši, takovou budeme mít i budoucnost.


Je báječné, když je náš partner schopný, slušný a moudrý, ale pokud je právě tohle hlavní příčina naší lásky, duchovní struktury podléhají zkáze. Základem lásky nemůže být nic pozemského. Základ lásky leží na nebesích.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/2" str.186


© pLanas

Z času se rodí prostor i hmota. Vyšlo najevo, že obdivem mládí a opovržlivým vztahem ke stáří a lítostí nad tím, že nám let neustále přibývá, se můžeme dopustit jednoho z nejnebezpečnějších porušení zákonů vesmíru. V božském principu je čas zastaven, neexistuje, kdežto v prostorovém a materiálním světě čas aktivně plodí hmotu a prostor. Kristovo vzkříšení je symbolem trvalé přítomnosti božského principu v pozemském živlu. dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/2" str.201


Hlavní podmínkou je, že duše se musí bezpodmínečně obracet především k Bohu, nikoliv k hmotným statkům a jiným pozemským hodnotám. Proto se v tomto životě k penězům dostane jen ten, kdo je v minulém životě neměl a ani po nich netoužil. Autor píše: "Jednou jsem se ve společnosti setkal s mladým, ale velice úspěšným a bohatým mužem. Řekl mi, že peníze rozhazuje napravo nalevo plnými hrstmi, ale že se mu stejně vracejí. Zajímalo mě, jak je to možné. Prohlédl jsem tedy jeho pole a nalezl v něm mohutný svazek s božským principem. Důvodem byl jeho minulý život, v němž byl mnichem a celý život se modlil, takže i kdyby v tomto životě měl peněz sebevíc, jeho duše k pozemskosti stejně nepřilne. Je nám dovoleno vlastnit jen tolik hmotných statků, kolik je schopna bez újmy unést naše duše. Čím užší je její svazek s božským principem, tím více pozemsých slastí se nám dostává.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/2 str. 87 - 88


Prohlížel jsem na dálku řadu lidí, kteří tvrdí, že navazují kontakty s mimozemskými civilizacemi. Jejich pole vykazovalo charakteristické změny, takže docházelo k porušení nejvyšších zákonů. Ukazuje se, že přímý kontakt s jinými civilizacemi a přímé přenášení informací je pro naši civilizaci nebezpečné a mohlo by vést ke zkáze, ale přitom bude potrestána i civilizace, která by se o takovýto kontakt pokusila.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/2 str.160-161"


© pLanas

Sedm smrtelných hříchů

pýcha, obžerství, hněv, lakota, malomyslnost, závist, smilstvo.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/1"


PENÍZE POTŘEBUJEME, ALE ZÁVIDĚT, LITOVAT, ŽE JE SAMI NEMÁME A DOPOUŠTĚT SE KVŮLI TOMU AGRESE JEDNODUŠE NESMÍME.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/2" str.91


"Pohrdání nedokonalostí a nízkostí zaplavuje naši duši kolosální agresí, takže člověk zabíjí sebe i jiné, aniž by chápal, proč vlastně. Agrese nás přibíjí k zemi."

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/2 str.213"


© pLanas

Rakovina je lékem na spásu duše, onemocnění tohoto typu vždy vzniká při poklesu míry lásky v naší duši. A proč právě lásky? Proč je tak nebezpečné potlačovat tento cit? Odpověď na tuto otázku se rodila postupně a trýznivě, ale nakonec jsem ji přece jen dokázal najít. Domy se hroutí, hmotné statky tají jako sníh na sluníčku, dokonce i šaty se obnosí. Časem se rozpadá rodina, mění se naše postavení ve společnosti i naše práce. Naše city však trvají déle než jeden pozemský život, i když i oni podléhají zkáze. Bortí se naše schopnosti, moudrost i všechno, co souvisí s naším životem na Zemi. Během jedné nebo dvou tisícovek vtělení postupně zmizí vše, co souviselo s naším konkrétním pozemským životem. Nevytrácí se jen jedno - láska. To je ten jediný kapitál, který si dokážeme uchovat, takže útok na něj bývá vždy zastaven tvrdě a účinně!!! dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/2 str.79"Pohrdání zabíjí lásku neznatelně. Zatímco nenávist otrhává listí a ohýbá korunu, zášť láme větve a odsudek přeráží kmen, pak pohrdání tiše, ale vytrvale narušuje kořeny.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/2" str.77


Ústup lásky (třeba k druhému člověku) znamená, že jsme se oddělili od prapůvodního zdroje, což vede k degradaci naší duchovní a následně i fyzické struktury!

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/2"


Alkohol, kouření a narkotika blokují vědomí a odpojují pozemskou logiku.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/1"


Vše, co si zamilujete víc než Boha, vám bude odebráno nebo dokonce zničeno!! dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/2"© pLanas

Umění uchovat v sobě lásku za jakýchkoliv situací očišťuje duši daleko účinněji než desítky smrtí, ran, zmrzačení a nemocí, protože když si i v duchovních mukách dokážeme uchovat lásku, dostává se nám možnosti povznést se na vyšší vývojový stupeň, než na jakém stojíme dnes.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/2"

Peníze si do hrobu nevezmeme, ale moudrost je kapitál, kterým lze vládnout přes čtyřicet životů, proto je pokušení zříct se Boha tak velké!?! Ďábel je anděl, který svou moudrost postavil nad moudrost Otce. Lidstvo je v posledním století velmi závislé na moudrosti. Úspěchy vědy, plody vědomé činnosti se staly absolutní hodnotou, proto lidstvo tolik tíhne k satanismu.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/1"


Lepší je zkrátka pokora než pýcha. Upřímnost je dokonalým prostředkem očisty od pýchy. Těžiště našeho zájmu musí spočívat výlučně v lásce k Bohu. Jedině tento pocit skýtá člověku skutečné štěstí.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/1"


..důvodem je vaše nezměrná pýcha, jejímž zdrojem je přílišné lnutí vaší duše k moudrosti. Představte si celou situaci jako člun, plující říčním proudem nad kameny. Ty kameny jsou symbolem peněz, hmotných statků a životního úspěchu. Když v člověku není mnoho pýchy, kameny buší do dna člunu slabě a agrese téměř nevzniká, ani nemoc nemusí přijít. Čím větší je však pýcha, tím silnější je tlak srážející nás k Zemi, vrstva vody se ztenčuje a kameny dno nakonec prorazí.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/2"


© pLanas

"No dobře, ale i v Bibli se přece praví: Nesesmilníš." "Hranice toho, co je a co není hříchem, je v tomto případě téměř neznatelná, a každý případ je natolik individuální, že jedinou mírou viny či neviny může být jedině cit lásky. Pokud vaše chování a váš vztah zabíjí ve vás či jiném člověku lásku, je to neodpustitelné a trestu neujdete. Ve vesmíru není nic, co by mohlo ospravedlnit zabíjení lásky."

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/2"


Ukazuje se, že energetika žen systémově odpovídá s energetikou Země (=matka a materiálnost a Zemskost), zatímco energetika mužů je totožná s energetikou Slunce (=otec a duchovno) a k početí lidstva došlo v pozemské atmosféře nad jižním pólem. Člověk, který pohrdá ženami, pohrdá i Zemí a vším pozemským, a odsudek a přezíravost nás mocně připoutává ke všemu, co přezíráme a odsuzujeme. Mocné uzemnění pak aktivizuje proces rozpadu ve fyzickém těle. Proto muž pohrdající ženami upadá duchovně a začíná být nemocný a stárnout mnohem dřív, než je běžné. Duchovnost muže je do značné míry dána jeho vztahem k ženě. Vývojovou spirálou je třeba nahradit dvojitouo spirálou, tedy stavem, kdy by nebyl preferován ani princip pozemský, ani duchovní, ale došlo by k dialektickému provázání a dynamickému vzestupu na vyšší úroveň!!!

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/2"


Člověk má ve svém těle svoji duši. Duše tvoří, co do důležitosti 97%, kdežto tělo pouhá 3% každého z nás. A rozum ovládá lidské chování sotva z 10-15%.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/1 a 2/2"


© pLanas

Vědomí směřuje k tělu a jeho potřebám, zatímco podvědomí je soustředěno na Boha a vesmír. Naše vědomí je ovládáno podvědomím - nikoliv naopak. Co je to podvědomá agrese? => navenek se usmíváme a nedáváme na sobě nic znát, ale uvnitř nenávidíme a odsuzujeme, aniž bychom si uvědomovali, jak silně to mrzačí nás i naše děti!

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/1"


Stále častěji se oháníme Bohem, a přitom téměř nechápeme, kdo a co to Bůh je. Lneme k penězům a naše děti a vnuci ztrácejí morálku, čest i svědomí. Propadáme tělesným, sexuálním radovánkám, podporujeme sexuální revoluci - a jako blokace těhto snah se náhle objevuje AIDS. Lneme k rodině a osobním vztahům, a hned se množí zrady, rozvody, spory a nešťastné děti. Tíhneme ke komfortu a blahobytu - a životní prostředí na naší Zemi se vůčihledě zhoršuje. Nedokonalost duchovní se mění v nedokonalost fyzickou a jakékoliv vnější úsilí není schopné vyřešit problém definitivně. I když se sebevíc snažíme zachránit životní prostředí před zkázou a lidstvo před degenerací a neplodností, bez duchovní harmonie do zítřka nevkročíme, a zde osobní snahy každého z nás buď ničí, nebo naopak zachraňují lidstvo.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/1"


A když peníze v tomto materiálním světě získáte legálně a nechcete o ně přijít, tak říkejte: "Bůh mi dal peníze, proto je teď mám."

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/1"


Když vás někdo žádá o pomoc, není to náhodou - tím, že odevzdáváte hmotné bohatství, dostává se vám náhradou bohatství duchovního.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/1"


© pLanas

Odsuzovat nedokonalé je pro naše zdraví velmi nebezpečné.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/1"


Zvýšená agrese v duši je výsledkem enormního tíhnutí k Zemi. Duše přilne k tělu, tedy k pýše, moudrosti, penězům a hmotným statkům, k úspěchu.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/1"


Nejtěžší ze všeho je pro nás pochopit, že naše moudrost, vnímání a chápání světa, a vlastně ani náš rozum, nejsou naše. To vše je nám dáno a zase nám bude odebráno. Kristus učí: "Miíluj Boha víc než otce svého a matku svou a syna svého."

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2/1"


Karmická paměť se aktivizuje v pěti letech a pak v období pohlavního dospívání, tedy mezi deseti a čtrnácti lety. V tomto období jsou děti nejzranitelnější. Všechny pocity křivdy a příkré odsudky je třeba odčinit modlitbami a pokáním.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy"


© pLanas

Čím silnější je agrese, tedy nepřijetí božského principu, tím hlouběji proniká do duše, tím více generací potomků vnitřně pošpiníme a tím déle a vážněji na to budeme my i oni doplácet. Čím větší lásku k Bohu pocítíte, tím hlouběji pochopíte, že všechny neshody v osobním životě, ponížení a křivdy byly spásou vašeho ducha, a tím dokonaleji se očistí duše vašich potomků. Teprve tehdy bude vašemu tělu umožněno, aby se uzdravilo.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy"


Ráno vstaň a popřej dobro a zdar celému okolnímu světu: lidem, zvířatům, stromům i květinám. A řekni: mám se rád, mám rád jiné lidi, mám rád Zemi, mám rád vesmír i Stvořitele.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy"


Ráno říkej: "Pane Bože, dej mým nejbližším, příbuzným a známým zdraví a mně dostatek trpělivosti." - Tím se člověk rovnou aktivně brání různým pokleskům proti vesmírných zákonům.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy"


Člověk je entita dialektická, sestávající ze dvou polovin. Ta první je hmota, druhá pak pole. Hmota je lidské tělo, které se vztahuje k Zemi a všemu pozemskému. Pole je pak lidský duch, lidská duše a lidská mysl. Dnes se vývojový proces urychlil a vývoj neprobíhá po jednoduché spirále, ale po dvojité. Jako dvě kyvadla, která se pohybují v proti-fázi. Zatímco dřív se duše vychylovala od pozemského k božskému a vědomí člověka směřovalo buď k Zemi, nebo ke Stvořiteli, pak dnes musí být naše vědomí upjato jak ke Stvořiteli, tak k Zemi. Jednoduše dnes musí být člověk jak hospodář, tak svatý zároveň.

dle knihy S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy 2 - Část první - Čistá karma"


Nebezpečí dnes spočívá také v tom, že mnohonásobně vzrostla mohutnost síly lidského ducha, a tedy i vlivu na okolní svět a ostatní lidi. Zatímco před 2000 lety představovala hodnota této vzdorovací síly v průměru 10 jednotek, v epoše renesance už 23 jednotek a koncem minulého století 38 jednotek, pak dnes se pohybuje kolem 88 jednotek a toto číslo dále roste. Proto každý negativní vliv vede k těžkým následkům. Mimořádný význam má AGRESE. Ochranou je láska, duchovnost a dodržování morálky.

- Sergej N. Lazarev -


Jak tak poznávám Lazarevovo dílo, čím dál, tím víc si uvědomuji, že pro přeživší lidstvo v budoucnu, musíme nyní, my všichni, cítit lásku k Bohu Otci.

podle díla knih S.N.Lazarev - "Diagnostika karmy"


- S láskou světlo -


Čerpáno ze zdroje:

http://www.svetlo.ic.cz/lazarev.html

+ úprava formátování a dodání fotek


269 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page