top of page
  • Obrázek autorapLanas

Roy Littlesun: Stařešina kmene Hopi

Aktualizováno: 20. 1. 2019


zdroj: cestasrdce.cz

Poselství HopiůDuchovní cesta stravování

Hopiové, Poslové Dávného vědění, jsou jedním z původních národů Severní Ameriky. Tím, že žili většinou vysoko v horách, v nehostinných podmínkách, byli relativně dlouho nedotčeni těžkou rukou industrializované civilizace bílého člověka.

V posledních staletích však neúprosná expanze pronikla až na jejich území a od té doby byli krutě “zkoušeni” novodobými kolonizátory. Mužové a ženy bezdůvodně oddělováni a týráni, děti odváděny na převýchovu do bělošských škol. Těch málo, kteří přežili, nesou přesto přesevšechno dávné poselství. V tomto článku promlouvá Roy Littlesun (75 let), který byl v mládí adoptován stařešinou kmene Hopiů, Titem Quomayumptewa.

O Hopiích je známo, že se těší výbornému zdraví a dožívají se vysokého věku. Vám je 75 let a jste jak fyzicky tak mentálně velmi vitální. Je v tom nějaký fígl?

Naše tradice I praktické žití říká,  že kvalita našeho života a světa odvisí od kvality naší krve. Neboli to, co jíme a jak to jíme tvoří a ovlivňuje kvalitu naší krve a od té potom odvisí náš způsob vnímání, prožívání a tvoření světa.

To zní blízce a vzdáleně zároveň, mohl byste to vysvětlit podrobněji?

Principy alchymie byly kdysi známy ve všech domácnostech. Na Zemi bylo praktikováno poznání, že Potrava je jedním ze silných aspektů našeho života, skrze kterou jsme spojeni se vším Stvořením. Hlavním Centrem společnosti byla odedávna Kuchyň!. Byla prvním léčitelským centrem, prvním chrámem, laboratoří (centrem alchymie), první školou i bankou. Ten, kdo měl nad tím vším svrchovanou kontrolu, byla Žena, a to nikoli náhodou. Právě Žena rozuměla původnímu umění Přeměny JÍDLA na KREV. Krví můžeme přirozeně KONTROLOVAT tělní funkce jako cítit, myslet, rozeznávat, rozhodovat se a tvořit.

Způsobem výživy můžeme obnovit přímé a úplné spojení s veškerým Stvořením. A vzhledem k tomu, že Stvoření a Stvořitel jsou Jedno, můžeme způsobem stravování, tedy skrze Krev, dosáhnout toho nejužšího vztahu se Stvořitelem, s Bohem. Tato schopnost a přirozenost nám byla vždy vlastní, avšak v minulosti nám byla postupně “vzata” - přišli jsme o ni – často násilím, neboť jsou zde síly, které mají potřebu ovládat ostatní.

V současnosti to již není Stvořitel, kterému dovolujeme, aby nás ovlivňoval, ale “jídlo a léky” Konglomerátů a nadnárodních korporací Potravinářského a Farmaceutického průmyslu. Nyní je čas opětovně probudit přirozený proces Alchymie – tedy Vědění ne pouze o tom, Co jíme, ale také hlavně Jak jíme… a jak to, co jíme, Vědomě Pěstovat. Pokud chceme napravit náš vztah ke Stvoření tak, abychom přinesli na Zemi Mír, musíme být schopni naplnit naši Krev Vědomím. Abychom změnili současné “naočkované” nastavení, musíme začít u sebe. Je potřeba znát proces, jak změnit kvalitu naší krve.

Pravdou je, že přibývá různých alergií a připadá mi, že jsme stále náchylnější k nemocem místo toho, aby to bylo naopak. Myslím, že většina lidí už si toho všímá a snaží se něco měnit. Ale jak z této patologické situace ven?

Můžeme to změnit ZEVNITŘ skrze stravu, která umí Léčit, a začíná to tím, že vytvoříme z Kuchyně opět Střed Vlády - centrum správy. Je potřeba, aby byl Ženě navrácen Oheň (nikoli elektřina a mikrovlnky). Je to její odvěkké, Bohem dané právo. V současnosti je to I její velká odpovědnost pomoci Lidstvu osvobodit se od způsobu života, ve kterém bují korupce, nemoc a válka.

Vzhledem k tomu, že naši realitu tvoříme sami, je to velká výzva pro nás všechny, neboť nikdo “zvenčí” za nás tento návrat k přirozenosti neudělá. Jsme si vědomi toho, že pro každou změnu je zapotřebí konkrétního objemu energie, proto jsme tento počin pojmenovali “Revoluce Deseti Tisíců Kuchyní”. Tato Vlna návratu k Vědomí započala před několika lety ve Španělsku, následně přešla do Chile, kde byly požádány tamější ženy o probuzení svého potenciálu, aby pomohly ukončit dlouhodobý proces poroby ze strany Systému.

Odtud pokračuje tato aktivita po celém světě, aby tak mohl být naplněn Dávný Velký Obraz – a to vytvořit z planety Země bránu Míru. Učení “Revoluce Deseti Tisíců Kuchyní” je pro ty, kteří rezonují s Mírem, jenž má vzejít ze Srdce. Oproti tomu Systém se ještě snaží o poslední marnivý pokus vytvořit ze Země bránu Válek a Destrukce. Je důležité, abychom si uvědomili, že svět v současnosti čelí “kosmickým extrémům” – Tvoření a Antitvoření. Toto jsou dvě strany Brány.

To je velmi zajímavé poselství, jedná se tedy o spojení duchovního života s vědomým způsobem stravování?

Ano, s celkovým pochopením toho, co je to Krev a jak můžeme změnit její kvalitu skrze duchovní způsob stravování, dostává život opět zcela nový rozměr a význam. Toto poselství je také o tom, že Mír a Svoboda musí přijít Zevnitř – ne tak, jak to nabízí dnešní svět na úrovni výzkumu, politiky i vědy, když ve jménu „jediného řešení“ zdůrazňuje „vnější“ nad „vnitřním“. Moderní věda nás učí, jak „žít“ s problémem. Nemoc, bezpráví, války a chudoba vzrostly do alarmujících rozměrů s více léky, zákony, zbraněmi a penězi. To by neměla být naše cesta.

Hovoříte také často o Jednotě a o tom, že my všichni jsme propojeni. Jak nebo skrze co si toto propojení můžeme uvědomit? 

V celém vesmíru – uvnitř i mimo náš sluneční systém - se vesmírné energie soustředí okolo hvězd. Všechny hvězdy jsou propojeny navzájem svými světelnými paprsky. Slunce, které je propojené s naším Srdcem, je naší nejbližší hvězdou a skrze jeho světelné paprsky přijímá planeta Země nebeskou Energii. Skrze toto propojení a sjednocení Nebe a Země ze semínek vyrůstají rostliny - jídlo. Když jíme jídlo, přetransformují se částečky hvězd „vnějších“ v částečky hvězd „vnitřních“ – v buňky lidského těla. Každá hvězda ve vesmíru je tedy obsažena v našem těle - každá buňka v našem těle komunikuje s jednou hvězdou.

A podobně jako Slunce je propojené se všemi ostatními Slunci, naše srdce hledá spojení neboli jednotu se všemi vnitřními slunci skrze cirkulaci „tekutého slunečního paprsku“, neboli Krve. Poživatel (jídla) se stává potravou, kterou vytvořil a tím se vrací k vnějšímu projevu skrze vědomí o tom, kdo jsme. Tímto uzavřeným kruhem je vytvořen „hologram“, ve kterém můžeme tvořit svou vlastní realitu / skutečnost.

Všichni jsme přišli na tuto planetu jako bojovníci a pouze nejlepší z bojovníků mohou vyhrát poslední bitvu. Tato bitva je uvnitř nás. Pokud je bojovník schopen dosáhnout vnitřního Míru, může se opět propojit s celým Vesmírem. K tomu je zapotřebí mimo jiné vyčistit tělo.

Jak dlouho může taková „očista“ trvat a v čem spočívá?

Každý den, skrze biologickou transmutaci ve vnitřnostech, měníme přibližně 10% naší krve. V deseti dnech můžeme skrze jídlo dosáhnout základní změny naší krve. Celková přeměna je pak dlouhodobější vědomý proces. Je třeba si uvědomit, že obecný koncept stravování je v dnešní době v zásadě o tom, „jak uspokojit naše potřeby“. Většina dětí neví, jak jídlo vzniká, ani jak roste.

Každé semínko ve skutečnosti obsahuje Paměť a skrze „proces růstu“ ji může opět uvolnit. Princip vědomé setby je následující: Matka Země je lůno, do kterého vsazujeme semínko. Semínko je „Klíčem spojení“ se vším Stvořením. Když vědomě zasadíme, pěstujeme a sklidíme semínko a to, co ze semínka vyrostlo, můžeme se vědomě propojit se Stvořením. Je důležité, abychom naslouchali přírodě, protože vyrůstá skrze vesmírné zákony. My často říkáme, že jsme individua – individuum znamená také „nedělitelný“ neboli „nerozdělitelný“. Všichni jsme Jedním, jsme zároveň specialisti sami o sobě. Když budeme naslouchat sami sobě a přírodě, rozpomeneme si na Stvořitelův zákon a podstatu věcí. Uvnitř víme, co je pro nás i pro Zemi nejlepší.

Pilíře světla:

- nejsilnější pilíř Světla, jaký může pozemšťan přijímat, prozařuje ze středu Země, z jejího Jádra.

- Lidé mohou rozšířit toto světlo skrze své tělo do Vesmíru, neboť jejich krev má stejné jádro (železo)

- Můžeme znásobit toto Světlo až trilionkrát, neboť jsme Mikrokosmem Stvoření, což nám umožňuje rozšiřovat Stvoření skrze nás.

- Vzhledem k tomu, že Stvoření a Stvořitel jsou jedním… je tím dáno, že Stvořitel je take uvnitř nás.

- Máme tedy sílu tvořit

- Jinými slovy: vše začíná u Krve, která je Světlem jež propojuje a dává seminku růst.

- Sebe-realizace je Vědění, jak dát semínku růst ze svého Středu, což formuje esenci Tvořivé Síly, kterou Krev obsahuje: “semínko je ve stromu a strom je v semínku”.

S pokorou napsal

Michal Kubasa

zdroj:

http://www.cestasrdce.cz/osobnosti/roy-littlesun/

12 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page