top of page
  • Obrázek autorapLanas

Radiace z vašeho mobilního telefonu vás může zabít


Na webu (již nefunkční) Osud.cz se nachází článek s informacemi o rozsáhlém výzkumu dopadů mobilních telefonů na naše zdraví. V mém okolí jsem se povětšinou setkal s reakcemi, které uvádí Tomáš Marný v příspěvku pod článkem: "KDYBY TO BYLO TAK NEBEZPEČNÉ JAK TVRDÍTE, TAK BY URČITĚ NEPOVOLILI JEJICH PROVOZ". Poučen z předchozích nezdarů tedy kladu na srdce nám všem: "Nebuďme tak najivní a slepě věřící - regulačním a vládnoucím orgánům nejde o naše zdraví - aneb - PENÍZE AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ...

Po mnoha letech debaty o zdravotních rizicích, která představují mobilní telefony, to nedávná zpráva konečně potvrzuje.

Vyčerpávající zprávu předložil nedávno ministerstvu telekomunikací profesor Girish Kumar z oddělení elektrického inženýrství IIT-Bombay.

Počítačová tomografie po 15 minutách volání mobilním telefonem... žluté a červené oblasti naznačují tepelný efekt, který může způsobovat negativní zdravotní rizika, či fatální onemocnění.

Kumar, který provedl rozsáhlý výzkum radiace mobilních telefonů a jejích účinků varuje před nadměrným používáním mobilních telefonů, protože uživatele vystavují zvýšenému riziku vzniku rakoviny, mozkových nádorů a mnoha dalších zdravotních poškození. U dětí to platí o to více. Hlavní zdravotní rizika v důsledku radiace mobilních telefonů a mobilních věží jsou následující: 400% zvýšení rizika rakoviny mozku u dospívající mládeže používající mobilní telefony. Děti jsou na radiaci mobilních telefonů náchylnější. Čím mladší dítě, tím hlubší je penetrace elektromagnetického záření, protože kosti dětí jsou tenčí.Nadměrné používání obilních telefonů může také způsobit rakovinu u všech. Používání mobilního telefonu déle než 30 minut denně po 10 let zvyšuje riziko vzniku rakoviny mozku a akustického neuromu.Radiace mobilních telefonů způsobuje nevratné poškození mužské plodnosti. Studie zjistily o 30% nižší počet spermií u intenzivních uživatelů mobilních telefonů.Frekvence mobilních telefonů mohou způsobit poškození DNA buněk v těle. Radiace způsobuje, že se v buňkách těla vytvářejí volné radikály“; volné radikály jsou karcinogenní.Frekvence mobilních telefonů narušuj fungování ostatních život zachraňujících přístrojů, včetně implantovaných kardiostimulátorů, a mohou proto způsobit náhlé úmrtí.Expozice mobilním telefonům může aktivovat stresovou reakci v lidských a zvířecích buňkách, což způsobuje produkci stresových proteinů. To je dostatečný důkaz, že tělo rozpoznává radiaci z mobilních telefonů jako potenciálně škodlivou.Elektromagnetická pole způsobená mobilními telefony a mobilními věžemi degradují imunitní systém a stimulují alergické/zánětlivé reakce, včetně vyrážek, boláků, palčivého pocitu a lézí.Lidé používající mobilní telefon více než 30 minut denně více jak čtyři roky mají vyšší riziko ztráty sluchu. Radiace mobilních telefonů může způsobit tinitus a poškodit sluchové vlásečnicové buňky přítomné ve vnitřním uchu. Jakmile jsou poškozeny, nemohou se tyto buňky již nikdy regenerovat.Časté používání mobilního telefonu může také poškodit mnoha způsoby vizuální systém. Frekvence mobilních telefonů (900, 1800 a 2450 MHz) poškozují epitelové buňky a zvyšují teplotu uvnitř očí.Emise mobilních telefonů oslabují kosti a mohou způsobit snížení hladiny melatoninu (typu antioxidantu, který posiluje imunitní systém).Zvýšené riziko rakoviny slinné žlázy je spojováno s používáním mobilních telefonů.Expozice elektromagnetickým polím může způsobit poruchy spánku a neurodegenerativní onemocnění, jako Alzheimerova a Parkinsonova choroba.V důsledku nepřetržitého elektromagnetického pozaďového šumu se včely a ptáci stávají desorientovanými a nedokážou se vrátit do svých úlů a hnízd. Má škodlivé účinky na zvířata, rostliny a prostředí. ze zahr. zdrojů. překlad Osud 2011

zdroj (již nefunkční): http://www.osud.cz/nyni-je-oficialni-radiace-z-vaseho-mobilniho-telefonu-vas-muze-zabit


11 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page