top of page
  • Obrázek autorapLanas

Povídka: Proč na sebe lidi křičí


Shutterstock

Jednou se Učitel zeptal svých žáků: – Proč když se lidé hádají, křičí? – Protože v tu chvíli ztratí klid, řekl jeden.

— No ale proč křičet, když ten druhý je hned vedle tebe? – zeptal se Učitel. – Copak se s ním nedá mluvit potichu? Proč křičet, i když jsi rozzlobený? Žáci navrhovali různá vysvětlení, ale ani s jedním z nich nebyl Učitel spokojen. Nakonec jim vysvětlil: — Když jsou lidé jeden s druhým nespokojeni a hádají se, jejich srdce se od sebe vzdalují. Aby tuto vzdálenost překlenuli a jeden druhého slyšel, musejí křičet. Čím více se zlobí, tím hlasitěji křičí. —A co se děje, když se lidé zamilují? Nekřičí, naopak mluví potichu. Protože jejich srdce jsou si blízko a vzdálenost mezi nimi je nicotná. A když se pak milují ještě silněji, co se stane? – pokračoval Učitel. – Už nemluví, jen si šeptají a jsou si ve své lásce ještě blíže. Nakonec už nepotřebují ani šeptat. Pouze se jeden na druhého dívají a rozumějí všemu i beze slov. Tak to bývá, když jsou spolu dva milující se lidé. Proto když se hádáte, nedovolte svým srdcím, aby se jedno druhému vzdalovalo a nevyslovujte slova, která vzdálenost mezi vámi ještě zvětšují. Mohl by nastat den, kdy vzdálenost už bude tak veliká, že nenajdete cestu zpátky…5 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page