top of page
  • Obrázek autorapLanas

Povídka: ozvěna aLá život


Chlapec se prochází v horách se svým tatínkem. Najednou klopýtl, spadl, uhodil se a zakřičel: „Aaaaaa!“ Při vší té bolesti zaslechl hlas, který opakoval: „Aaaaaa!“ Zaujalo ho to a tak se nahlas zeptal: „Kdo jsi?“ A dostalo se mu odpovědi: „Kdo jsi?“ Pak zakřičel: „Slyším tě! Kdo jsi?“ Hlas odpověděl: „Slyším tě! Kdo jsi?“ Nazlobený chlapec znovu zakřičel: „Hlupák!“ A dostal odpověď: „Hlupák!“


Tu se chlapec obrátil na svého otce a zeptal se: „Tatínku, co se to děje?“ Otec se usmál a řekl: „Můj drahý synku, teď pozorně poslouchej.“ A potom muž zakřičel: „Ty jsi nejlepší!“ Hlas odpověděl: „Ty jsi nejlepší!“ Dítě bylo překvapené a nechápalo, co to znamená.


Otec mu vysvětlil: „Lidé ten hlas nazývají OZVĚNA, ale ve skutečnosti to je ŽIVOT. Život – jako ozvěna – ti vrací to, co řekneš nebo uděláš. Život není nic jiného, než ozvěna našich činů. Když si přeješ víc lásky na světě, vytvoř víc lásky ve svém srdci. Když chceš, aby tě lidé respektovali, ty respektuj je….To je princip, který prochází Vším ve tvém životě. Život vrací to, co jsi dal ty jemu. Náš život je zrcadlo nás samotných.“

15 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page