top of page
  • Obrázek autorapLanas

Očkované děti onemocní až 5x častěji než děti neočkované

Podezření těch, co se obávají očkovat své děti, byla znovu potvrzena. Nedávná rozsáhlá studie, porovnávající očkované a neočkované děti, potvrzuje to co i jiné nezávislé průzkumy (nefinancované očkovacím průmyslem). Všechny dokazují, že očkované děti mají 2 až 5 krát víc některých dětských nemocí a alergií ve srovnání s dětmi, které očkované nebyly. Poslední, stále probíhající průzkum porovnával neočkované a očkované děti a zúčastnilo se ho přes 17 000 dětí do 19 let. Tento právě probíhající průzkum byl iniciován klasickým homeopatem Andreasem Bachmairem.

V USA je možné nalézt informace o Bachmairově výzkumu na webových stránkách VaccineInjury.info, kde jsou rodiče očkovaných dětí vyzývání k tomu, aby se do výzkumu zapojili. Zatím má tento probíhající průzkum víc než 11 000 respondentů, převážně z USA. Jiné studie zkoumaly menší skupiny rodin.

Nicméně, výsledky jsou podobné. Samozřejmě, ani jeden z těchto výzkumů nebyl zveřejněn žádným předním médiem, a žádný nebyl financován Centrem pro kontrolu nemocí a prevenci (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) nebo Světovou zdravotnickou organizaci nebo nějakou národní nebo mezinárodní zdravotnickou organizací či jinou skupinou zabývající se lékařskou profesí (http://healthimpactnews.com).

Oni totiž nemají odvahu porovnat zdraví neočkovaných a očkovaných dětí a riskovat tím zničení jejich očkovací mánie. Všechny průzkumy byly převážně zaměřené na dětské nemoci vyskytující se při dospívání děti.

Dramatické, oslabující, nebo smrtelné případy související s očkováním nebyly při prosazování povinného očkování brány příliš v úvahu, jelikož pouze necelých pět procent z nich je v USA nahlášených VAERS – systému hlášení nežádoucích účinků očkování a to z následujících důvodů:

je to komplikovaný systém, pro doktora náročný na čas,jelikož hlášení nežádoucích účinků očkování pro doktory je dobrovolné, většina doktorů nechce být zodpovědná za tyto nežádoucí účinky vyvolané očkováním, proto nebezpečí související s očkováním popírají,většina rodičů o něm neví,v úvahu se berou pouze nežádoucí účinky, které se objeví okamžitě po očkování, nikoliv následky pozdní, přestože právě ty jsou mnohem závažnější, s trvalou ztrátou zdraví nebo dokonce úmrtím dítěte. Následkem čehož se neví ani o těch nejhorších nepříznivých reakcích, přičemž dlouhodobé negativní vedlejší účinky očkování se vůbec neberou v úvahu.

Sumarizace různých průzkumů

Dětské nemoci, kterými se nezávislé průzkumy obvykle zabývaly, zahrnovaly astma, chronický zánět mandlí, chronický zánět průdušek, zánět vedlejších dutin nosních, alergie, ekzém, záněty uší, cukrovku, poruchy spánku, noční pomočování, dyslexii, migrény, hyperaktivitu, poruchy pozornosti, epilepsii, depresi a pomalejší vývoj řeči nebo motorických schopností.

Na Novém Zélandě uskutečnila v roce 1992 výzkum společnost zvaná Immunization Awareness Society (společnost šířící osvětu související s imunizací). Výzkumu se zúčastnilo 245 rodin s celkovým počtem 495 dětí. Děti byly rozděleny na očkované, těch bylo 226 a neočkované, kterých bylo 269. V 81 rodinách byly očkované i neočkované děti.

Rozdíly byly dramatické, ukazující, že neočkované dětí trpěly běžnými dětskými nemocemi mnohem méně než děti, které byly očkované (http://www.vaccineinjury.info/images/stories/ias1992study.pdf).

Jiný průzkum, uskutečněn v novozélandském městě Christchurch, zjistil, že u žádných neočkovaných dětí narozených v roce nebo po roce 1977 se nevyskytlo astma, kdežto 25% očkovaných dětí bylo do 10 let na astma léčeno (http://www.vaccineinjury.info/images/stories/ias1992study.pdf).

Mnoho rodičů neočkovaných dětí poskytlo na webové stránce VaccineInjury.info příspěvky k probíhajícímu Bachmairovu průzkumu pojednávající o nebezpečích souvisejících s očkováním a o vybudování skutečné imunity přírodní cestou (http://www.vaccineinjury.info).

Asi nejvíce neformální výzkum, který právě teď probíhá, je uskutečněn doktorem Timem O'Sheaem, autorem knihy Vaccination is Not Immunization. Jednoduše vyzývá rodiče neočkovaných dětí, aby mu poslali email obsahující srovnání zdraví jejich dětí a očkovaných dětí, které znají ze svého okolí, které pak zveřejňuje na své webové stránce. (http://www.thedoctorwithin.com).


zdroj:

https://www.celostnimedicina.cz/ockovane-deti-onemocni-az-5x-casteji-nez-deti-neockovane.htm#ixzz2LZIOZgcv

2 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page