• pLanas

Louise L. Hay: Miluj svůj život - Příčiny nemocí a afirmace

Autorka Louise L. Hay má ve své knize Miluj svůj život obsáhlý přehled příčin nejčastěji se vyskytujících nemocí, což může pro některé být užitečné, především jako "odrazový můstek" při hledání pevnějšího zdraví...

Miluj svůj život

Louise L. Hay... z této úžasné knihy pochází tabulka s nemocemi, které jsou seřazeny podle abecedy a k nim je zařazena duchovní příčina nemoci a afirmace.


ABSCES


Hlodavé myšlenky na křivdy, Urážky, pomstu.


Dovoluji svým myšlenkám, aby se osvobodily. Jsem usmířený.

ADDISONOVA NEMOC


Citová podvýživa. Vztek na sebe sama.


S láskou pečuji o své tělo, o svou mysl a své city.

AFTY


Nevyřčená jedovatá slova Obviňování


Ve svém láskyplném světě vytvářím jen a jen dobro.

AIDS


Zavržení sebe sama. Sexuální vina. Zakořeněné přesvědčení, že za nic nestojíte


Jsem Božím, dokonalým ztělesněním života. Raduji se ze své sexuality. Raduji se ze všeho, čím jsem. Mám se rád

AKNÉ


Odmítání sebe sama. Štítivost vůči sobě.


Jsem Božím ztělesněním života. Mám se rád. Beru se takový jaký jsem.

ALERGIE


Na koho jste alergičtí? Odmítání vlastní síly.


Svět je bezpečný a přátelský. Jsem v bezpečí. Jsem smířený s životem

ALKOHOLISMUS


Pocit marnosti, viny a neschopnosti. Zavrhování sebe sama.


Žiji v přítomnosti. Každý okamžik je nový. Vážím si sám sebe. Mám se rád

ALZHEIMEROVA NEMOC


Touha opustit tuto planetu. Nezpůsobilost brát život takový jaký je.


Všechno probíhá ve správném okamžiku, čase i prostoru. Bůh vždy jedná správně

AMÉNIE


Nerozhodné postoje. Málo radosti. Strach ze života. Pocit, že za nic nestojím.


Mohu se naplno radovat ze života. Jsem v bezpečí. Mám rád život

ANGÍNA


Strach. Potlačované emoce. Potlačovaná kreativita.


Mé dobro proudí bez překážek. Svým prostřednictvím vyjadřuji své myšlenky pocházející od Boha. Jsem usmířený.

ANOREXIE


Viz. nechutenství

APATIE


Vzdorování citům. Strach


City jsou bezpečné. Otevírám se životu. Raduji se z něj.

ARTERIOSKLERÓZA


Vzdor. napětí. Zatvrzelá úzkoprsost. Odmítání vidět dobro.


Zcela se otevírám životu a radosti. Na svět se dívám s láskou..

ARTRITIDA


Viz. zánět kloubů

ARTRITICKÉ PRSTY


Touha trestat. Provinilost. Pocit diskriminace.


Dívám se s láskou a pochopením. Veškeré prožitky vystavuji paprskům lásky.

ASTMA BRONCHIALE


Přemáhání vlastních emocí. ,,Dusivá láska,, Neschopnost dýchat sám za sebe. Potlačovaný pláč.


Je bezpečné převzít zodpovědnost za svůj život.

ASTMA, DĚTSKÉ


Strach že života tady.


Toto dítě je v bezpečí. Je obklopeno láskou a péčí

BOLESTI -AKUTNÍ


Touha po lásce a bezpečí


Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám rád lidi a oni mě také.

- CHRONICKÉ


Vina. Vina si vždy hledá trest


S láskou se zbavuji minulosti Jsem svobodný a ,,oni,, také. V mém srdci je teďvše v pořádku

BRADAVICE


Vyjádření nenávisti. Přesvědčení, že jsem ošklivý.


Plně vyjadřuji lásku a krásu života

BRIGHTOVA NEMOC


Pocit, že jsem malé dítě, které nic neumí, za nic nestojí. Neúspěch. Ztráta


Mám se rád. Záleží mi na sobě. Dělám vždy vše správně

BRONCHITIDA


Rozjitřené rodinné prostředí. Hádky, křik, dusné ticho


Vyhlašuji klid a harmonii v sobě a vůkol sebe.

BURZITIDA


Potlačovaný hněv, chuť někoho uhodit


Láska uvolňuje. Láska ve mně se zprošťuje všeho, co je jiné než ona

CELULITIDA


Lpění na karambolech minulosti. Potíže při pohybu vpřed. Strach zvolit si vlastní směr.


Odpouštím si. Odpouštím všem, všemu minulému. Jsem svobodný.

CUKROVKA


Touha po tom, co by bývalo bylo, kdyby. Potřeba ovládat druhé. Nesmírný smutek. Zatvrzelost.


Tento okamžik je plný radosti. Rád(a) si osladím život.

CUSCHINGŮV SYNDROM


Mentální nevyrovnanost. příliš se zaobíráme zdrcujícími myšlenkami.


S láskou vyvažuji své tělo i mou mysl. Zabývám se jen myšlenkami, které mi dělají dobře

CYSTICKÁ FIBRÓZA


Utkvělá představa, že od života nelze čekat nic dobrého. Sebelítost.


Život mně má rád. Přijímám ho naplno a svobodně.

CYSTY (Viz též Prsa)


Vzpomínky na dřívější bolestné zážitky. Hýčkání starých křivd. Falešný, nesprávný růst.


Jsem rozhodnut myslet jen na krásné věci. Mám se rád.

ČELISTI (Sanice) - POTÍŽE


Zloba. Zášť. Touha po pomstě


Jsem rozhodnut změnit svůj způsob uvažování, který mi tento stav přivodil. Mám se rád a jsem v bezpečí.

DÁSNĚ (viz též KRVÁCENÍ Z DÁSNÍ)


Neschopnost stát si za svým. Rozbředlost.


Jsem rozhodný. Vše dotahuji do konce. Láska mi dodává sil.

DECH


Představuje schopnost přijímat život.


Miluji život.

DĚLOHA


Představuje sídlo kreativity


Jsem ve svém těle doma.

DERMATOMYKÓZA


Frustrace z toho, že mě okolí nepřijímá. Neschopnost pohybu vpřed.


Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Dovoluji sám sobě jít vpřed. Pohyb je bezpečný.

DĚTSKÉ NEMOCI


Potíže růstu. Víra v nesprávné zákonitosti, nesprávné společenské pojmy a v přesně rozvržené harmonogramy. Nedospělé chování lidí v blízkosti dětí.


Toto dítě ochraňuje bůh a obklopuje jej pouze láska. Žádáme mentální ochranu.

DNA


Potřeba dominovat, být nadřazený. Netrpělivost, hněv.


Jsem v bezpečí. Jsem usmířený se sebou i ostatními.

DUŠEVNÍ CHOROBA


Útěk od rodiny. Únik od reality, stažení se do sebe. Násilné odtržení.


Tato mysl zná svou pravou totožnost. Je vyjádřením Boží kreativity.

DUŠNOST


Strach, nedůvěra v proces života. Ustrnutí v dětství.


Je bezpečné vyrůst a stát se dospělým. Svět je bezpečný. Jsem v bezpečí.

DUTINY


Alergie na jednu konkrétní osobu, na někoho blízkého.


Vždy mě prostupuje a obklopuje klid a harmonie. Vše je v pořádku.

DÝCHACÍ POTÍŽE


Strach či odmítání naplno přijímat život. Pocit, že nemáte právo zabírat prostor či dokonce vůbec existovat.


Mým přirozeným právem je žít naplno a svobodně. Jsem hoden lásky. Jsem rozhodnut žít naplno.

DYSPEPSIE


Strach. hrůza, úzkost. Nadávání a brblání.


Klidně a radostně trávím a vstřebávám všechny nové zážitky.

DYSTROFIE SVALSTVA


Viz . SVALOVÁ DYSTROFIE

EDÉMY


Viz. OTOKY

EKZÉM