top of page
  • Obrázek autorapLanas

Elisabeth Haich: Zasvěcení

Další pozoruhodná kniha od autorky Elisabeth Haich, ze které přináším některé ochutnávky a moudra, která mě oslovila: Nepotřebuji učitele, který by mne ovlivňoval, ale učitele, který mne učí, jak se nedat ovlivňovat Mluvím kvůli pravdě samotné a je pro mne důležitý jen jediný posluchač - BŮH Čím větší štěstí, tím větší ztráta. Když jsem ještě nebyla tak šťastná, byla jsem vlastně mnohem šťastnější, protože tu nebyla možnost štěstí ztratiti. Tak se ukazuje, že je a zůstává šťastný pouze ten, kdo nebyl nikdy šťasten! Jak hrozný rozpor! A proč je tomu tak? Protože vše trvá jen určitou dobu, nic nezůstane věčně, vše zemře, vše pomíjí, vše musí pominout! „Věci nejsou nikdy špatné; záleží na způsobu, jak o nich přemýšlíš" [Epiktétos] Život a smrt se střídají ve věčném koloběhu. Smrt je druhou stranou života..." "...svobodný je jenom ten, kdo ovládá své pudy a není otrokem svých vášní, žádostí a přání." "Být odvážný vůči nebezpečí, které neznáme, není odvaha, není síla, ale pouze nevědomost, slabost!" "...každý stav vědomí pochází - a může jen pocházet - z nás samých a vzniká vždy z nitra." "...mlčení a mluvení jsou dvě doplňující se formy projevu téže síly..." "...Neboť Bůh tvoří jen dobré, krásné a pravdivé. Neexistují žádné špatné vlastnosti ani žádné špatné síly, ale pouze špatně použité vlastnosti a špatně aplikované síly!" "Poslouchat někoho proti svému vlastnímu přesvědčení, pouze ze zbabělosti, strachu, pro materiální výhody nebo z pouhé snahy ,být dobrý' to jest z nízkých osobních důvodů - je podlézavostí a je satanické. "Mečem pravdy musíš být schopna bojovat proti stínům omylů, abys dopomohla božskému k vítězství na Zemi." "...to, co je v milovaném člověku hodno lásky, je Bůh a ne osoba. Osoba je pouze nástrojem božího projevu. Miluj v každém člověku Boha, pak nebudeš vázána na žádnou osobu." "Jelikož však síly, pramenící z nedělitelné jednoty, neustále usilují o vyrovnání ve všem, co se projevuje na pozemské úrovni, právě tyranství sobeckých vládců probudí lidstvo z jeho nevědomí a jeho pozornost se tak obrátí utrpením a bolestmi na vyšší duchovní pravdy." "Satana samotného nepotkal ještě žádný živý tvor, neboť bez člověka neexistuje ani satan. Bez člověka je satan pouze zákonem hmoty. Jen v člověku lze potkat živého satana, jen v lidské tváři lze poznat satana jako výraz této tváře." "Pravá přirozenost člověka se podobá oceánu: Vědomí je na povrchu, ale o mnoho větší a hlubší díl lidské bytosti leží v nevědomí - odtud pocházejí základy a kořeny jeho myšlenek, slov a činů."

30 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page