top of page
  • Obrázek autorapLanas

Dr. Maria Montessori rodičům


Dr. Maria Montessori vytvořila krátká připomenutí pro rodiče. Jsou jednoduchá, ale když se nad každým z nich zamyslíte, objevíte moudrost mnohadílných knih, v několika slovech. Budete-li číst alespoň jednou za rok tento krátký seznam, mohou se vaše vztahy s dětmi dostat na kvalitativně novou úroveň, a vaše dítě třeba vyroste v rozvinutou a harmonickou osobnost.

Děti učí to, co je obklopuje.


Je-li dítě často kritizováno, učí se odsuzovat.


Je-li dítě často chváleno, učí se hodnotit.


Je-li dítěti předváděna agresivita, učí se prát.


Jedná-li se s dítětem poctivě, učí se spravedlnosti.Pokud se dítěti často smějí, učí se nesmělosti.


Jestliže dítě žije s pocitem bezpečí, učí se věřit.


Dostává-li dítě často vynadáno, naučí se pocitu provinilosti.


Pokud je dítěti často dáváno za pravdu, učí se mít k sobě dobrý vztah.


Dáváme-li dítěti často najevo shovívavost, naučí se být trpělivé.


Budete-li dítě často povzbuzovat, získá sebedůvěru.


Žije-li dítě v přátelské atmosféře a cítí se potřebné, naučí se v tomto světě lásku.


Nemluvte o dítěti špatně – ať je přítomno, nebo ne.


Soustřeďte se na rozvoj toho dobrého v dítěti, aby pro špatné nezbylo místo.


Vždycky poslouchejte a odpovídejte dítěti, které na vás mluví.


Važte si dítěte, které udělalo chybu a dokáže ji hned nebo o něco později napravit.


Buďte připraveni pomoci dítěti, které ještě hledá, a snažte se být nepozorováni tím, které už nalezlo.


Pomáhejte dítěti osvojit si to, co si neosvojilo dříve. Pomáhejte mu a naplňte přitom okolí starostlivostí, zdrženlivostí, tichem a láskou.


Když jednáte s dítětem, dodržujte vždycky ty nejlepší způsoby – dávejte mu to nejlepší, co je ve vás samých.

14 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page