top of page
  • Obrázek autorapLanas

Dokonalý nástroj pro manipulaci - STRACH

Během staletí lidé postupně poztráceli to, co jim bylo přirozené - komunikaci se vším, co je obklopuje a vědomí jednoty. Jednoty s Bohem, Technický pokrok a exaktní vědy nás naučily vše měřit, počítat a osahávat. Co nelze změřit, zvážit, prosvítit či ohmatat, to prostě neexistuje. Jak krutě se lidstvo mýlilo, dokázala v poslední době paradoxně právě ona exaktní věda, když zjistila, že částice na subatomární úrovni lze ovlivnit myšlenkou badatelovou. Toto zjištění se ovšem příliš nepopularizuje, protože by se porušila dogmata, která jsou pro naše vládnoucí elity stále prospěšná. Narušil by se samotný princip fungování mediokratické západní civilizace a tím je OBCHOD SE STRACHEM.

Strach všudypřítomný

Přijdeme z práce, o kterou máme STRACH, domů a pustíme si zprávy. Zaplaví nás tsunami informací, které nás mají vyděsit. Je to promyšlené a až primitivně jednoduché. Budeme-li udržováni v permanentním STRACHU, budeme poslušní a lehce manipulovatelní. Člověk, který žije ve STRACHU, a tudíž v nesvobodě, udělá cokoli, aby se mu alespoň na chvíli ulevilo.

Stará dobrá metoda - Chléb a hry

Nic se na ní nemění, kromě technologie. Dnes už je ve 3D, zítra v 5D atd.  Člověk bezmyšlenkovitě přijme jakoukoli bezduchou zábavu, koupí si něco,,ještělepšíhonežpředtím”,  bude pokorně sloužit a konzumovat, jen aby měl trochu klidu a nedopadl jako ti ve zprávách. Vlastně je na tom ještě dobře, tak proč by si stěžoval? Zaplaťpámbu za ty dary.

A její doplněk – Cukr a bič

Na jedné straně jsme neustále ubezpečováni, že jedině demokracie, EU a princip jejího,,prý volného“ trhu je to pravé a že tento model světa nás uchrání před vším zlem. Abychom si ale uvedeného dobrodiní vážili, připomínají nám média na druhé straně den co den všechna ta velká i menší nebezpečí, jež na nás číhají. STRACH nás tak obklopuje na každém kroku.

Boj se, boj!

Dnes už snad ani malé dítě nemůže věřit tomu, že jedenácté září 2001 proběhlo tak, jak nám bylo naservírováno mainstreamovými médii, leč účelu tehdejších zpráv a komentářů bylo dosaženo. Co po nich následovalo? STRACH z terorismu. Poletíte-li teď na dovolenou, první co vás čeká, je prohlídka. Mocní zavedli Patriot Act, kontroly na letištích, které nemají obdoby. Vše ,,pro vaše dobro” a…abyste nezapomněli. Kdo vás tedy bude provázet cestou na letiště? STRACH!  Sice jste nic neprovedli, ale jste si opravdu jisti, že nemáte s sebou po kapsách něco, co nesmí na palubu? A nedostane se přeci jen do letadla prohnaný terorista, který se bude v rámci svých zájmů snažit udělat ze sebe dalšího mučedníka? Ať tak či onak, máte STRACH ! A vrátíte se vůbec z vaší dovolené včas a v pořádku? Kdo ví? Vždyť cestovní kanceláře hynou jedna za druhou, jakož i letecké společnosti Máte STRACH !

Kdo určuje pravidla?

Klasická kauzalita nás učí, že příčina nemůže následovat po důsledku. Logika nás učí bezrozpornosti. Co je však vlastně kauzalita a co logika? Dle mého mínění jsou to užitečné a ze zkušenosti vycházející dohody lidí o principech myšlení, jednání a chování v ,,běžném” životě. Tyto principy nepochybně potřebujeme, abychom mohli normálně fungovat. Potřebujeme PRAVIDLA! Otázkou zůstává, zda pravidla, která užíváme jsou ta správná? Zda jde o logiku a klasickou kauzalitu. A pokud ano, platí tato pravidla i pro ostatní obyvatele vesmíru? Pro ,,Jiné národy” /název dokumentárního filmu, který takto nazývá živočišnou říši/ mohou znamenat naprosto absurdní chaos, neboť jejich PRAVIDLY jsou instinkty.

A kdo antipravidla?

Nepovažuji člověka za primárně nadřazeného ostatním bytostem, a tudíž mám někdy pocit, že uplatňování našich pravidel, vědeckých poznatků atd. vůči ostatním formám života a Bytí vůbec je značně nepokorné. Oč nepokornější však je, snaží-li se representanti panujícího mainstreamu vzít základní PRAVIDLA zbytku lidstva samotnému a vnucují nám nové recepty na uchopení života. Proti veškeré klasické kauzalitě, proti veškeré logice, vychvalujíce pověstného zajíce v pytli jako jediné východisko ze STRACHU, který před tím sami vyvolali.

 Odvaha sledovat protiproud

Vše souvisí se vším a všechno je jinak - jak prý říkal moudrý rabín. Mysleme samostatně a nedejme se opít rohlíkem - ani děsit strašákem - každodenních zpráv, které, jak se zdá, všechny vyvěrají z jednoho kontrolovaného zdroje. Slova mají více významů a  protiproud není jen mechanický průtok zúženou tryskou v bazénu, který se nás snaží přesvědčit, že plaveme kamsi daleko, přestože jsme stále ve stejném bazénu a na stejném místě. Protiproud má také význam filozofický a může nám ukázat směr cesty, která nás může naopak z onoho pomyslného bazénu informačního balastu zanést do opravdové reality. ze zdroje: http://protiproud.parlamentnilisty.cz/svoboda/zivot/manipulace/153-obchod-se-strachem.htm

30 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page