top of page
  • Obrázek autorapLanas

Chladniho obrazce: Síla zvuku

Dlouho jsem si nemohl vzpomenout, jak se nazývá tento proces a dnes mě to přišlo pod ruce - Chladniho obrazce:

 jsou obrazce, které vznikají na tenké vibrující desce (obvykle z kovu), na které je jemný písek či podobný materiál. Vznikají a mění se podle velikosti desky, tvaru desky, frekvence a vibrací. Obrazce se začnou vytvářet, když je deska vystavená vibracím. Můžeme je způsobit tím, že budeme na desku z boku „hrát“ smyčcem. V důsledku vlastní rezonance pak začne deska kmitat. Písek je odhazovaný a přesouvá se na místa, na kterých se nevyskytují žádné kmity a vibrace. Takto se znázorní hraniční linie stojících vln, které se vytvářejí na desce.
43 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page