top of page
  • Obrázek autorapLanas

Channelingy, odhoďte masky!


zdroj: http://wesannac.com

Na webu OrgoNet je velmi zajímavý článek na téma "kanálů" osobně mám již nějakou dobu pochybnosti o důvěryhodnosti tohoto způsobu komunikace a stejně, jak uvádí OrgoNet, i já se přikláním k postoji Ivanky Adamcové.

Už mnoho měsíců trpělivě čekám, že se někde objeví článek o channelingu, rezonující s učením Ivanky. Určitě někde někdo ví, jak to doopravdy funguje. Protože i mě ty channelingy dost dlouho vodily za nos (Archanděl Michael, Salusa, Matthew ...). 

Už sice nějakou dobu chápu, že jsou to částečné i vysoké pravdy promísené s nehoráznými klamy za účelem manipulace vědomi. Ale kdo to dělá a jak? A vysvětlení přišlo z Francie.

Článek napsali "hledači pravdy", kteří už v r. 2012 ukončili svůj web, protože "vše už bylo řečeno". (Pochází odtud i včerejší článek o Internetu.) 

Tento článek mi udělal velkou radost, tak se o něj podělím.

Kanály, sundejte masky!

Text, který pobouřil New Age

Auteur: Joël Labruyère

2010 

Přeložil OrgoNet

„Channels“, „kanály“ jsou média, která předávají vzkazy z druhé strany. Veřejnost má věřit, že tyto informace pocházejí od věhlasných duchovních bytostí, ale pravda je zcela jiná. Ve skutečnosti se jedná o operaci ovlivňování a propagandy pod kontrolou entit, které se v 19. století označily jako „Mistři Velké bílé lóže.“ Prostřednictvím zasvěcence zvaného „Tibeťan“ oznámila tato lóže svůj záměr nastolit „Nový světový řád Nového věku“. Za svou fasádou tvářící se jako odhalení je tento Nový věk (New Age) v podstatě totalitární podnik ovládaný Illumináty vysokých stupňů. (Pozn. Orgonet: Česky si o učení Velké bílé lóže můžete přečist např. zde: http://www.jitrnizeme.cz/view.php?cisloclanku=2003112704 ) Toto okultní bratrstvo v průběhu staletí operovalo z tajných center v Tibetu, a jako zástěrku využívalo tibetský lámaismus. Do čela byl stavěn dalailama, aby se zakryla skutečná moc tashilamy – černého papeže tibetského řádu. Tito okultisté mají telepatické schopnosti, které jim umožňují ovlivňovat svět technikou „fokalizace na jeden bod“. Rozšířili spoustu myšlenek, které pokládáme za moderní, použitím opakovaných rituálů lámaismu, které slouží jako zesilovač a rezonanční skříň. Promítají své myšlenky do atmosféry z výšin Tibetu, a buší do nich magickými rytmy, až se fixují v našich vědomích. Východní lóže je spojena smlouvou s jezuitským řádem, ale nevíme, kdo koho ovládá.

Tito zasvěcenci, vystupující pod přívětivým jménem Velká bílá lóže, ovlivnili média, aby šířila propagandu Nového věku. Tato operace duchovního podvracení chce rozpustit všechna náboženství do „nového světového náboženství“, které oznamuje médium Alice Bailey, žákyně tibetského Mistra. New Age připravuje jediné náboženství Nového světového řádu tím, že mate principy a obrací naruby původní zjevení a vytváří kult světa a člověka. Je to duchovně korektní satanismus. Nový věk je zcela luciferovský.

Poselství kanálů a teorie guruů Nového věku jsou napájeny jezuitským učením Tibeťana. Demagogické proslovy jsou uspořádány kolem ideálů „záchrany planety“ a „sjednocení v lásce“. Ale skutečný záměr této nabídky „světové dobré vůle“ veřejnosti uniká, protože lidé nechápou, že tato moudrá slova mohou mít politický význam. Operace Nový věk má úspěch ve všech prostředích, protože odpovídá nadějím na Zlatý věk, který má nastoupit po našem současném černém věku. Avšak v kosmických análech není oznámeno nic takového. Podle hinduistické chronologie začal černý věk, který se nazývá kalijuga, 3000 let před Kristem, a má trvat ještě 600 000 let. Propagandisté Nového věku se své iluze nevzdají, i když je to podvod, protože tito prodavači snů si učinili ze Zlatého věku základ svého obchodování.

Konečným účelem této strategie je realizovat největší podvod všech dob: předat světovou vládu prozřetelnému spasiteli tak, že bude obratně hráno na strunu očekávání Mesiáše, jak je zakořeněno v tradičních náboženstvích. Je zajímavé, že tento plán je na Západě znám již dlouho, protože byl prorokován v knize Apokalypsy.

Propaganda Velké bílé lóže dokonale funguje už celé století. Díky finančním a politickým sítím pod kontrolou kruhu Illuminátů jsou připraveny i kulturní a vědecké kruhy.

Kanály napájejí duchovní sféru poselstvími, které odpovídají potřebám kompenzace veřejnosti zmítané politickými manipulacemi a dušené materialismem. Postupně se víra New Age prosazuje ve všech prostředích, protože nabízí přímé spojení s neviditelným světem (průvodci, světelné bytosti, andělé...). Čili, tyto falešně vznešené bytosti jsou pouhé obskurní odhmotněné bytosti ztrácející vitalitu, které hledají kořist. Některé osvícené kanály prodělaly negativní okultní vývoj, který je spojil s jejich „karmickým nadjá“, s „hlídačem prahu“ - odtud pochází jejich pýcha a jejich tituly, zrovna tak oslňující jako groteskní. Jsou to oběti kolosálního klamu, a v dobré víře klamou ostatní. Pokud jsou konfrontováni s protimluvy, utíkají se do postoje duchovní nadřazenosti, který vylučuje debatu.

Tato desinformační poselství, jejichž původ nelze ověřit, ale která jsou prezentována jako „vyvěrající z „jemných úrovní“ jsou ve skutečnosti hypnotické příkazy, zabraňující veřejnosti uvědomit si skutečnou světovou situace. Protože události pro mistry operace Nový věk neprobíhají dobře. Síla jejich propagandy závisí na míře destrukturace jejich říše na neviditelných úrovních. Aby čelili krizi, která jim hrozí, musejí do toho jít plnou silou, protože vidí, že mohou být svrženi mocnými kosmickými silami. Proto se kanály předhánějí v imaginaci, aby odradily hledače pravdy k fantasmatickému jinému světu osídlenému duchovními vůdci, světelnými bytostmi a vzestoupenými mistry, což není nic jiného než upíři, jimž hrozí vyhnání mocnými obnvujícími silami věku Vodnáře. Pro ty, kteří jsou intoxikováni sny a vzdušnými zámky o jemných úrovních, je těžké tomu uvěřit! V posledních desetiletích propagada nejprve zdůrazňovala astrální úroveň, pak v souladu s tím, jak experimentátoři navštívili tato místa, kde sídlí mrtví a zpátečníci starých zasvěcení, se postoupilo na další úroveň, do úrovně mentální, dále do úrovně intuitivní, až po kauzální. Dnes kanály tvrdí, že jsou v kontaktu s neprojevenými dimenzemi, ale informace, které prý pocházejí z těchto plánů, prý nelze převést do slov! V každém případě, buďme si vědomi, že existují autentičtí zasvěcenci, kteří mají skutečně k dispozici interdimenzionální vědomí. Tyto vizionáře nelze směšovat s cestovateli do astrálu a s dalšími poutníky operety Šambala. Rozpoznat to je však těžké.

Proč by „bohové“ sídlící na hranici našeho vesmíru se starali o naše záležitosti, a proč by nařizovali politická opatření, aby změnili svět? Je třeba skutečně být neznalý metafyzických zákonů, aby člověk věřil, že karmický osud lidstva by mohl být změněn tak, aby se líbil idealistům Nového věku, kteří vyžadují život pro sebe příhodný, i když po milióny let si sami vytvářeli svá neštěstí! Mystifikace bije do očí každého, kdo ví, že člověk je živá duše, která sestoupí do hmoty a tím se dobrovolně vzdaluje od centra božského univerza. V této situaci, namísto abychom poníženě připouštěli, že naše pravá vlast je jinde, se raději přimykáme k hmotnému světu a vzýváme nebesa, aby změnila Zemi v ráj. Ideologie New Age je nesmyslnost, která neodpovídá ničemu ve vesmíru. Proto se odvolává na uznávané autority, aby zamaskovala svou prázdnotu: Kristus, Buddha, nebo velcí mudrcové z antiky. Heslem kanálu je: „Význam toho, co se říká, se posuzuje jen podle autority, která se přisuzuje tomu, kdo to říká.“

Kanál se cítí v bezpečí, protože nedělá nic jiného než předává poselství. Necítí se odpovědný za psychické škody, které způsobuje. Ale jeho lži zabíjejí duše. 

.....

Dokončení překladu:

http://orgo-net.blogspot.com/2015/01/channelingy-odhodte-masky-2.html

9 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page