top of page
  • Obrázek autorapLanas

Aleš Votava: hodnocení


zdroj: dailycaring.com

Další "perla" v podání Aleše Votavy, kde si dovolím zvýraznit či doplnit, aspoň dle mého, zvláště důležité postřehy:

Tentokrát nebudu publikovat standardní článek. S tématem mám sice vlastní zkušenosti, ale přenechám tuto úlohu člověku více povolanějšímu. Jsem nesmírným obdivovatelem práce doktora C. G. Junga. On, spolu s Nikolou Teslou, jsou dle mého pohledu doposud nepřekonanými titány, a ač je jejich odkaz napovrch odlišného charakteru, oba nám toho dali opravdu mnoho. Tímto chci vynést na světlo knihu, jenž si zaslouží veškerou pozornost těch, kteří se rozhodli říci jasné a rázné NE! Zlu. Je jí Princip Stínu od autora jménem Reudiger Dahlke. Pro hledače světla je její vlastnictví dražší, než-li zlato. Prozkoumání a uplatnění sladší, než med. Není to ani tak kniha, jako spíše manuál. Návod k návratu k naší lidskosti a její síla je jednoduše obrovská. Jejím prostřednictvím je možné vystoupit z kruhu nenávisti a utrpení. Není to jistě jediný materiál a jde to i bez ní. Pouze hlupák však odmítá pomoc takové hodnoty. Tuto knihu mám osobně vyzkoušenou a aktuálně si ji znovu procházím – a opět přitom pláči krvavé slzy. Je natolik komplexní a odzbrojující, že ji silně doporučuji všem. Pro doplnění bych upozornil na fenomén, který je univerzálním důvodem našeho lidského neštěstí. Je jím HODNOCENÍ. Nerozlišuji kladné a záporné. Obojí postupně rozložilo a nakonec zničilo naši společnost. Kladné hodnocení je sice příjemné, ale člověk se jím nechá chytit do pasti, ze které už se nedostane. Jakmile jednou přijme kompliment – učiní vše proto, aby ho ostatní stále vyzvedávali na rukou a to stále více a více. Pokud to nedostane, trpí. Pokud naopak dostává negativní hodnocení – trpí rovnou. V každém ohledu díky fenoménu HODNOCENÍ bude trpět tak, jako tak. Díky němu je zhola nemožné být dlouhodobě a stabilně šťastný. Vždy se najde něco a někdo, kdo nás pošle do kolen hodnocením a tím rozmetá na kusy náš duševní klid. Upřímně si nejsem jistý, jestli je vůbec v lidských možnostech úplně a nastálo přestat hodnotit a hledět na vše tak, jaké to ve skutečnosti je. Možná ano, je třeba se o to pokusit. Zamyslete se nad tím sami. Jakmile se zastavím a řeknu si: Od této chvíle nic nehodnotím a přijímám vše tak, jak je. Bez lživého emocionálního podtextu, který ohýbá realitu podle toho, jak se mu to zrovna hodí. Pokud to dokážete uskutečnit, jste okamžitě šťastní. Doslova instantně blažení. Jakmile postavíme na hlavu fenomén HODNOCENÍ, není již nic, co nám brání být šťastní. Ne za hodinu, zítra, za deset let – až uskutečním to a ono. Jakmile zruším HODNOCENÍ, naprosto troufale a okamžitě vystoupím z kruhu utrpení. Zkuste to sami. Pravděpodobně však zjistíte, že uvnitř Vás jsou tací, kteří něco tak troufalého nedovolí. Říká se jim Stíny a k jejich překonání je tu tato kniha. Systém HODNOCENÍ má ještě další důležitý aspekt. Sám o sobě stále znovu a znovu vytváří další Stíny v každé situaci a hodnocení. A tím nikdy nedovolí, aby se všechny Stíny rozpustily a integrovali do našeho vědomí. Chcete si přes to všechno nechat systém HODNOCENÍ? Samozřejmě můžete. Je tu však něco, co Vám musím říci: NIKDY NEBUDETE ŠŤASTNÍ. A sami uvnitř sebe to dobře víte. Aleš Votava Votava-ales@protonmail.com

6 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page