top of page
  • Obrázek autorapLanas

Aleš Votava: Cesta do temnot začíná lhostejností


zdroj: http://www.clker.com

Na webu prvopodstata.com se dnes objevil, aspoň pro mne, inspirativní text, který stojí za pozornost/zamyšlení: Dlouhé a nezáživné texty nikoho nezajímají, takže přejdu rovnou k věci. Cesta do temnot začíná lhostejností. Mohlo by se zdát, že něčím jiným, ale je to právě lhostejnost. Ten okamžik, kdy člověk ví, že by měl zasáhnout, reagovat a – on neudělá nic. Okamžik, kdy šéf tlačí, abychom lhali, neviděli, nevnímali. Otec řvoucí na svého syna – matka na dceru. Soused bijící psa – kdokoli tvrdící zjevnou lež. V tu chvíli člověk z Duše cítí, že by měl zakročit. Postavit se a říci jasné NE! Dnes to zažíváme ve skutečném světě již málokdy a padáme tím společně po hlavě do temnot.Každé jedovaté slovo, myšlenka, čin. Ať pomluva, či úder – vše negativní nás táhne jedním směrem a to ke Zlu. Proč o tom mluvím? Protože na světě sice hoří mnoho válek, ale nikdo už neřeší tu jedinou a hlavní. Tu, která začala všechny ostatní a dnešní stav není nic jiného, než její pokračování pod odlišnými jmény. Říkají jim Terorismus, boj za Demokracii, boj proti Rakovině, Nemocem, Oteplování, Rasistům, Xenofobům, různým Režimům atd. Nic z toho není podstatné. Prvopodstata všech válek probíhá mezi stranou Dobra a Zla. Ostatní nám bylo řečeno záměrně lživě. Lhali nám naši rodiče, příbuzní, známí, média i politici. Nikdo z nás není bez osobní vinny, ukazovat prstem však neřeší vůbec nic. Hledat viníky je populární, nicméně k Pravdě zcela bezpředmětné. Pro nás všechny je životně důležité hledat fungující řešení a tím naději na zvrácení současné nepříznivé situace. Nemá smysl si něco nalhávat, jsme na tom opravdu špatně. Celá západní civilizace jde (poslední dva roky již sprintuje) vstříc totální katastrofě a Temná strana tomu ve stoje aplauduje. Její cíl je úplné zničení všeho a není nic, před čím by couvla, co by pro ni již bylo příliš. Absence pojmu Svědomí je prostě taková. Atomové bomby odpálené v zemi pod Dvojčaty 11. Září? Ty, které doslova rozprášili ocelové titány i s lidmi uvnitř na atomy v jediném okamžiku? Odhalenou pravdou jsem byl zcela šokován, „lidé“ za to odpovědní jistě nemrkli okem. Naším nepřítelem ze své podstaty není Amerika, Rusko, Čína, Severní Korea, ani Islámské země. Ta odpověď zní trochu jinak: Naším nepřítelem je ZLO jako takové. Ne ona parodie Zla z nám prezentovaných pohádek, televize a médií. Takový obraz je zcela mimo skutečnou realitu a je potřeba poopravit. Zlo znamená, když rodič řve – bije své dítě. Zlo ukrývá jakoukoli lež. Zlo je tolerování toho, co ubližuje. Zlo začíná na lhostejnosti, staví na lžích, pokračuje přes zlobu, stoupá nenávistí a končí dříve neuskutečnitelnými zvěrstvy. Krok po kroku a vražda najednou není neospravedlnitelná. Znásilnění se stane právem silnějšího. Krádež samozřejmostí. Lidská bytost postupně ztrácí povědomí o jakémkoli Svědomí a bez něj se z dříve dobrého stává sociopat neznající slitování. Dle mého názoru byl takovýto druh člověka dokonale ztvárněn ve filmu Batman Temný rytíř, Heathem Ledgerem, který se podle všeho natolik ztotožnil se svou rolí, že ho to stálo život. Ano, síla Temna se nedá podceňovat. Dost teorizování, co řešení? Temnota z celé své podstaty nenávidí jednu věc a tou je Pravda. Ta je jedinou nadějí, kterou Evropa a s námi i celý svět má. Výsledek Evropského sebeurčení nerozhodne jenom o nás, ale celém světě. Tato slova nejsou přehnaná. Německo je prakticky ztraceno. Francie krok od totální občanské války. Ukrajina už ve skutečnosti neexistující pojem. Musíme si vybrat a konat: Zlo, nebo Dobro? Kam od téhle chvíle půjdeme? Nestrannost je nebezpečná iluze. Když dvojice mužů napadne osamělou ženu, můžeme sklopit zrak a dělat, že se nás to netýká. Anebo konat nejlépe, jak jsme podle situace schopni. Pustit se s holýma rukama do přímého střetu nás může stát život, pokud však u sebe nosíme například teleskopický obušek – je v našem plném právu a povinnosti konat. V roli důchodkyně je zase nejlepší možný způsob křičet o pomoc, zavolat ji, nebo učinit cokoli přiměřeně bezpečného. ALE NĚCO UDĚLAT!!! Postavit se proti rodiči (někdy oběma), který nás terorizuje a se vší z toho plynoucí odpovědností říci DOST! Evropa právě dostává lekci z dospělosti a všichni vidíme, jam krutě selhává. Naším úplným vítězstvím by bylo, kdyby každý z nás byl schopen přijmout plnou zodpovědnost za své činy – jinými slovy dospět. Pochopit, že pokud fyzicky, nebo psychicky ubližuji bližnímu svému, vyvolává to zcela reálnou (a většinou i bleskovou) odezvu. Přestat říkat: To on! Ale naučit se zastavit a zamyslet se: Že by snad Já? Dle mého pozorování je takový skutek u většiny populace zcela mimo jakoukoli myslitelnou realitu stejně, jako jakékoli povědomí o funkci a vůbec existenci Karmické instituce. Být uvnitř vyrovnaný a tím dostatečně silný k tomu odmítnout lhát, podvádět, ubližovat a naopak mít dostatek kuráže vystoupit a říci nahlas nepopulární Pravdu. Postavit se, jako tehdy 300 Lakedaimonských a říci jasné a rázné NE! ZLU A NE TYRANII! Oni byli ti, kteří šli beze strachu na smrt, protože měli své hodnoty a věděli, kde je Dobro, kde Zlo. Nikdo z nich nebyl svatý. Byli to ve své době neporazitelní a nelítostní válečníci, ale stejně tak milující manželé, otcové. Dnes jsme se přesvědčili o tom, že takoví Řekové již vymřeli a je to tudíž na nás. O to více je potřeba si připomenout Lakedaimonské a hrůzu a děs, které vyvolávali v počtu směšné tři stovky v nekonečných zástupcích Temnot z východu. Temnota finišuje a jde do závěrečného tahu na bránu, my však musíme obstát. Závisí na nás totiž budoucnost. Pro ty, kteří jako slepí a hluší nevidí a neslyší zvěrstva, která páchají. Jako ani pro ty, kteří poslušně trpí a ze strachu odmítají vyslyšet hlas své Duše, která bez sebe hrůzou křičí: TAK UŽ TO ZASTAV!!! VŽDYŤ JÁ TU UVNITŘ UMÍRÁM!!! Ani pro jedny nebude na Zemi žádné místo k přežití. Těch několik skutečně dospělých a odpovědných nedokáže na sebe osamoceně převzít odpovědnost za zvěrstva, která pácháme společně jako lidský druh všude, kam se pohneme. Planeta nějaký čas možná ještě unese fyzické násilí na ní páchané, ale to psychické už nikoli. Síla myšlenky jednotlivce je jako úder kladivem. Sám to cítím, kdykoli na mne někdo zvýší hlas – zakřičí. Všechen ten okamžitý výbuch adrenalinu, zatnuté svaly, příprava na protiútok. Dotyčný útočník si v drtivé většině případů vůbec neuvědomuje kladivo (myšlenku) v ruce, kterým mě právě uhodil. A tak se navzájem bijeme – bližní nebližní a běžíme směrem k strmému útesu. ZASTAVME TO A HNED!!! UŽ NEMÁME ČAS!!! Jako poslední věc je třeba si uvědomit následující: Zlo nečíhá nikde venku. Ono je naší přímou součástí a vyrůstá zevnitř ven. Pro někoho věc nepředstavitelná, pro jiného důvod k zavržení lidského druhu. Mýlí se oba. Lidská bytost byla stvořena jako dítě Světla a Temnota je něco, co nám bylo dáno zcela proti naší přirozenosti. Úkol lidského druhu je Temnotu přemoci a zvítězit tam, kde ti před námi selhali. PROTO JSME VŠICHNI TADY! Věřím v sílu Duše i naší země, malé rozlohou, velkou svým doposud skrytým potenciálem, zatím zadušeným a pevně zašlapaným do země. Dějí se však věci dříve nemožné a lidé zvedají hlavu. Já to nevzdal. Pořád jsme tady a každý den se řadíme na pozice. My neselžeme! Je přeci na Zemi tolik úžasného, pro co stojí za to obětovat vše. Vzpomeňte si, zvedněte hlavu a útočně nastavte bradu! Tohle je sakra naše Země! Pamatujme na 300. Buďme jako oni a připusťme si, že zde na Zemi přeci každý z nás nejsme poprvé. Selžeme-li, budeme však naposledy. S těžkým srdcem držícím pohromadě nadějí, občan stále ještě žijící České Republiky, planety Země, Aleš Votava

Votava-ales@protonmail.com

zdroj (již nefunkční):  http://www.prvopodstata.com/2016/06/17/dlouhe-a-nezazivne-texty-nikoho-nezajimaji-takze-prejdu-rovnou-k-veci/

21 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Opmerkingen


bottom of page