top of page
  • Obrázek autorapLanas

ČR je vakcinační Alcatraz


zdroj: naturalnews.com

Na stránkách vitalia.cz se nacházejí celkem podrobné, "selským rozumem" zpracované argumenty, který vysvětlují titulek článku - ČR je vakcinační Alcatraz. V článku je několik (nejen) úvah k zamyšlení. Přináším, pro mě, nejzajímavější části článku.

Jsem nevinný! – A ty?

Nemohu si v souvislostech odpustit komentář k argumentům uvádějícím, že neočkovatelné děti za své zdravotní kontraindikace nemohou. Je údajně nespravedlivé vůči nim trestat je sociální exkluzí z dětských kolektivů. Nemohou s tím totiž nic udělat. Nevím jak vy, ale já jsem naprosto přesvědčen, že ani ty děti, které nenechali očkovat jejich rodiče, za to vůbec nemohou. Jsou úplně stejně nevinné a nemohou s tím nic udělat. Řeknu to tedy tak, jak to cítím: Tyto nevinné děti dostanou za své neočkování od České republiky, našeho zákonodárce, úředníků ministerstva zdravotnictví, naší „bílé mafie“ a lobbistů farmaceutického průmyslu, opravdu velkou a pořádnou protilidskoprávní separační „přesdržku“. Dostanou ji pouze a výhradně za chování svých rodičů. Celý článek


Děsivá realita

Zcela jednoznačně (aniž bych to sám prve tušil) jsem tedy došel k závěru, že vlastní separační účinky obou omezujících opatření nemají vůbec žádný význam. Nemají vůbec žádný význam ani medicínský, ani zdravotní, ani sociální, ani epidemiologický, ani charitativní. Možná mají význam pro pedofilní sadisty, ale jejich účast v politice ČR nebyla odhalena. Tyto účinky jsou nám všem jednotlivě i celé společnosti úplně k ničemu. Vůbec nikdo objektivně nepotřebuje, aby k fyzické separaci neočkovaných dětí z dětských kolektivů opravdu docházelo. Natožpak aby taková opatření byla nezbytná či nutná pro ochranu veřejného zdraví v ČR. Co tedy zbývá? Celý článek

Klíč, co nebyl zastrčen, a proto nebyl otočen

Je v souladu s ústavními předpisy a předpisy unijního a mezinárodního práva, aby povinné státy přijaly do svých právních řádů takové sankce a taková donucovací opatření, jejichž cílem je ovlivnění chování zákonných zástupců dětí, a která zcela mimoděk porušují základní práva a svobody dětí a významným způsobem je ve společnosti diskriminují, aniž by tyto jejich účinky samotné byly nezbytně nutné a v něčem společensky přínosné?

3 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page